CFFB

Definition

Vi definerer begrebet "fælles beslutningstagning" således:

  • Fælles beslutningstagning handler om et samarbejde mellem patient og klinikere, når der skal træffes beslutninger om udredning, behandling og opfølgning i den grad og på de måder, som patienten ønsker.

  • Det indebærer brug af evidensbaseret information om valgmuligheder, fordele, ulemper og usikkerheder samt rådgivning og støtte til at udforske egne værdier og præferencer og til at vælge den mulighed, der bedst matcher patientens præferencer

 

Fælles beslutningstagning er to verdener, der mødes:

Lægen er ekspert i diagnosen, patienten er ekspert i sit eget liv. Derfor er beslutningen om den rette behandling en beslutning, som patient og læge tager i fællesskab. 

Det skaber tryghed og bedre behandlingsresultater.

Lægens tilgang til behandlingen tager udgangspunkt i patienten, og i stedet for traditionelt kun at spørge: 

“Hvad er der galt med dig?”, spørger lægen i dag patienten: “Hvad betyder mest for dig?” 

Fælles beslutningstagning handler om at hjælpe patienter, når de står over for svære valg om deres behandling. Det er et samarbejde, hvor patienten og den sundhedsfaglige sammen træffer beslutningen ved at tage højde for såvel den faglige, videnskabelige viden som patientens livsstil og personlige præferencer.

Lægen informerer patienten om behandlingsmuligheder, muligt resultat og risici. Patienten fortæller lægen om sine livsforhold, værdier og erfaringer med sygdom og behandling - og om sin holdning til risici.

“Fælles beslutningstagning” kommer fra det engelske “shared decision making”. Download

 Se animationsvideo på engelsk

 Læs artiklen "Når man kender sin patient..."

Film: Hvad er fælles beslutningstagning
CFFB

Film om BESLUTNINGSHJÆLPER
CFFB

Film om BESLUTNINGSHJÆLPER til klinikere
CFFB

Center for Fælles Beslutningstagning har lavet en film i samarbejde med VIBIS og YL om fælles beslutningstagning i praksis.

Se filmen her