Spørgeskemaer til patienterne

For at måle på, om patienterne føler sig involveret i de beslutninger, som træffes om deres undersøgelser og behandling, har vi oversat et amerikansk udviklet skema: CollaboRATE.

Skemaet er oversat efter en instruks, som findes på CollaboRATEs hjemmeside og er valideret via interview med patienter.

Download vores danske versioner: Collaborate eller PEQ-spørgeskema