Netværk i fælles beslutningstagning i Sygehus Lillebælt

Center for Fælles Beslutningstagning har startet et netværk op i Sygehus Lillebælt for alle, der arbejder med fælles beslutningstagning.

Netværket mødes 4 gange årligt, og formålet med mødet er at udveksle erfaringer på tværs af faggrupper og specialer. På hvert møde er der et specifikt emne på dagsordenen.

Netværket består af over 30 medlemmer inden for faggrupperne onkologi, rygkirurgi, urologi, pædiatri, karkirurgi, anæstesi, gynækologi, organkirurgi samt Enhed for Sundhedstjenesteforskning.