Fælles beslutningstagning eller 'Shared Decision'

Fælles beslutningstagning er ikke et nyt fænomen. Det engelske udtryk for begrebet er 'Shared Decision', og det har man talt om siden 1994. Men de seneste år er der i sundhedsvæsenet blevet mere og mere fokus på, hvad fælles beslutningstagning kan, og arbejdet med at implementere den måde at tænke på vinder mere og mere frem.

Via links'ne her til venstre kan du se noget af det materiale, der findes om fælles beslutningstagning eller ‘shared decision’.

Vi anbefaler

Artikel i Hæmatologisk Tidsskrift:

Kræftlæger erkender: Vi skal inddrage patienterne mere

ViBIS:
Inspirationskatalog for udvikling af beslutningsstøtteværktøjer

Status på Fælles Beslutningstagning i Danmark: Artikel i The Journal of Evidence and Quality in Health Care /Z. Evid. Fortbild. Qual. Gesundh. wesen (ZEFQ)

Implementing shared decision making in Denmark: First steps and future focus areas

Implementering af fælles beslutningstagning: Artikel i Journal of Oncology Practice:

Lessons in Integrating Shared Decision-Making Into Cancer Care