Enhed for Sundhedstjenesteforskning

Enhed for Sundhedstjenesteforskning er en tværgående forskningsenhed på Sygehus Lillebælt. Den er lokaliseret på Vejle Sygehus og har et tæt samarbejde med Center for Fælles Beslutningstagning samt med patienter og sundhedspersonale på Sygehus Lillebælt.

I en bred palet af forskningsprojekter arbejder enheden med det patientoplevede perspektiv og med metoder til at forbedre den patientcentrede behandling, inddragelse af patienterne i behandlingen samt forbedring af kommunikationen mellem patienter, pårørende og sundhedspersonale.

Enheden har i flere år arbejdet med udvikling af kommunikationskurser til sygehuspersonalet og implementering af kommunikations­programmet ’Klar tale med patienterne’ på hele Sygehus Lillebælt. I den forbindelse samarbejder enheden med Center for Fælles Beslutningstagning om at udvikle et træningsmodul i fælles beslutningstagning.

Enheden benytter sig af et bredt spekter af forskningsmetoder - lige fra de mere traditionelle, kvalitative og kvantitative til de mere kreative metoder som eksempelvis designforskning, participatory innovation og aktionsforskning. Enheden rummer sygehusets fagbibliotek, hvor alle ansatte kan låne bøger, bestille kopier af artikler, modtage undervisning i litteratur- og databasesøgning m.m.

Desuden er enheden vært ved halvårlige, nationale møder i Netværket for Kommunikation i Sundhedsvæsenet, og ved konferencen Kunsten at Kommunikere. I samarbejde med Center for Fælles Beslutningstagning arrangeres de årlige Vejlesymposier.

Forskningsenheden er tilknyttet Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet.

Med i styregruppen for Center for Fælles Beslutningstagning er herfra: Jette Ammentorp, forsk­ningsleder, professor og Regner Birkelund professor.