Vejle Sygehus - Patienternes Kræftsygehus

Vejle Sygehus - Patienternes Kræftsygehus er specialsygehus med særligt fokus på kræftområdet, og sygehuset er samtidig under udvikling til modelsygehus for moderne kræftbehandling. Den vigtigste kerneydelse er at "sætte patienten først" - det vil sige at centrere indsatsen omkring den enkelte patient og dennes familie. Det sikrer effektive og omsorgsfulde patientforløb med høj kvalitet.

Arbejdet med at gøre fælles beslutningstagning til en selvfølgelig del af kulturen på sygehuset er en naturlig udvikling af arbejdet med altid at sætte patienten først.

Med i styregruppen for Center for Fælles Beslutningstagning er herfra: Karina Dahl Steffensen, leder af Center for Fælles Beslutningstagning, overlæge, Ph.D, lektor, Onkologisk Afdeling og Dorthe Gylling Crüger, administrerende direktør Sygehus Lillebælt