CFFB

Nyheder i Center for Fælles Beslutningstagning

Designprocessen af BESLUTNINGSHJÆLPERTM i Design for Health

Design for Health har publiceret en artikel om designprocessen af det beslutningsstøtteværktøj, Center for Fælles Beslutningstagning og Designskolen Kolding har udviklet igennem samskabelse med patienter, pårørende og klinikere. 
Læs artiklen her.


AFLYST! Symposium om Fælles Beslutningstagning

OBS: Symposiet er desværre blevet aflyst. 

 

Nyhedsbrev for Regionalt Center i Fælles Beslutningstagning

Hermed det første nyhedsbrev for Regionalt Center for Fælles Beslutningstagning. Nyhedsbrevet vil udkomme ca. 4 gange årligt, og vil inddrage input fra alle enheder i Region Syddanmark.

Har du lyst til at læse mere om, hvad der rører sig i Region Syddanmark indenfor fælles beslutningstagning, kan du hente nyhedsbrevet her.

"Sammen om Valg" i Best Practice Nordic

Best Practice Nordic har publiceret en artikel om Sammen om valg, som er ét af de projekter Center for Fælles Beslutningstagning arbejder med.

”Sammen om valg” er en fælles betegnelse for tre projekter, der er støttet af Kræftens Bekæmpelse, og som har til formål at skabe viden om, hvordan man kan implementere fælles beslutningstagning i en dansk kontekst. Projektet ”Et trygt forløb for den gynækologiske kræftpatient” er et af de tre projekter, hvor der er fokus på patienter med recidiv af æggestokkræft. I projektet er der udviklet to specifikke beslutningsstøtteværktøjer, kaldet en BESLUTNINGSHJÆLPER™, som skal anvendes i samtalen mellem patient og behandler, for at understøtte den fælles beslutning.

Læs artiklen her.

Centeret bliver regionalt

Sygehus Lillebælts Center for Fælles Beslutningstagning blev fredag d. 13. september åbnet som regionalt center, der skal udbrede fælles beslutningstagning til alle sygehuse i Region Syddanmark. 

Her i Region Syddanmark skaber vi meget, som giver genlyd rundt omkring i landet, og Center for Fælles Beslutningstagning er frontløbere i arbejdet med, at patienter får større andel i beslutninger om deres egen behandling. Derfor ønsker vi i Regionsrådet med etableringen af centeret at styrke behandlingen af patienterne på alle regionens sygehus ved at inddrage patienterne, sagde regionsrådsformand Stephanie Lose, som talte ved fredagens åbning af Center for Fælles Beslutningstagning som regionalt center. Centret vil fortsat have til huse på Vejle Sygehus.

undefined

- Dette fokus på at inddrage patienterne systematisk betyder, at patienterne møder sygehuset på en mere tryg måde, og jeg er stolt af, at centret har udviklet viden og værktøjer, som alle patienter i hele regionen nu får gavn af, sagde Christian Sauvr.

Værktøjerne skal hjælpe klinikerne med at informere patienterne om de valg, de kan træffe, og hjælpe patienterne med vælge det, der er rigtigt for dem. Leder af Center for Fælles Beslutningstagning, Karina Dahl Steffensen, som er overlæge på Onkologisk Afdeling understregede netop dette ved dagens åbning.

- Jeg er glad for at stå her som læge. Fælles beslutningstagning styrker mine patienter, men det giver mig også arbejdsglæde som læge. Og det, der hidtil har været et forskningsområde, løfter vi nu op og implementerer i hele regionen, sagde Karina Dahl Steffensen.


Officiel indvielse af Regionalt Center for Fælles Beslutningstagning

Region Syddanmark ønsker med etableringen af et regionalt Center for Fælles Beslutningstagning at styrke behandlingen på regionens sygehuse ved at inddrage patienterne i de beslutninger, der skal træffes under et behandlingsforløb.

Den officielle indvielse af Regionalt Center for Fælles Beslutningstagning sker 13. september kl. 12.00 i Overhuset på Vejle Sygehus, hvor regionsrådsformand, Stephanie Lose sammen med patient, Hanne Büchmann og leder af Regionalt Center for Fælles Beslutningstagning, Karina Dahl Steffensen, binder en sløjfe som symbol på at fælles beslutningstagning binder patient, kliniker og region sammen.

 

BESLUTNINGSHJÆLPERTM Podcast - COI innovationspris

Hvordan kan vi styrke kvaliteten af den svære samtale, når patienter og læger skal udstikke retningen for et komplekst behandlingsforløb?

Med værktøjet BESLUTNINGSHJÆLPER™ i hånden kan man involvere kræftpatienter i deres sygdomsforløb, så de er grundigt informeret om udredning, behandling og opfølgning af deres sygdom – og ikke mindst er med til at træffe vigtige valg undervejs.

Nedenstående podcast er en del af ’Hvem ta’r prisen?’ – en serie om de fire innovationer, der er nomineret til innovationsprisen NYT SAMMEN BEDRE.

Lyt til podcasten her

BESLUTNINGSHJÆLPERTM i finalen til innovationspris

BESLUTNINGSHJÆLPERTM, som er udviklet af Vejle Sygehus, er med i finalen for NYT SAMMEN BEDRE-prisen, som uddeles af Center for Offentlig Innovation til offentlige innovationer, der rummer en løsning på et samfundsmæssigt problem.

BESLUTNINGSHJÆLPERTM er et værktøj, som sundhedsprofessionelle kan bruge, når de sammen med en patient skal finde den bedste behandling til lige netop dén patient. BESLUTNINGSHJÆLPERTM er en række kort med valgmuligheder, som patienten og lægen taler sammen om, så de finder frem til en fælles beslutning. 

BESLUTNINGSHJÆLPERTM, som er i finalen, er udviklet til patienter med brystkræft, og derfor kan valgmulighederne for eksempel handle om kemoterapi, stråling og deres forskellige bivirkninger, effekter og risici.

 

"Vi er rigtig glade for nomineringen, fordi det betyder, at der kommer fokus på fælles beslutningstagning i sundhedsvæsenet. Flere vil komme til at se og bruge de gode redskaber, så patienterne i endnu højere grad bliver taget med i beslutninger om deres egen behandling. Og det, ved vi, giver bedre forløb og bedre resultater," siger Karina Dahl Steffensen, professor, overlæge, ph.d. ved Onkologisk Afdeling på Vejle Sygehus og leder af Center for Fælles Beslutningstagning.

BESLUTNINGSHJÆLPERTM er udviklet i samarbejde med Designskolen Kolding. 

Vinderen af prisen bliver kåret den 5. september i FÆNGSLET i Horsens.

Her kan du læse mere om prisen, og her kan du se en lille film om BESLUTNINGSHJÆLPERTM.

 

Oplæg fra Center for Fælles Beslutningstagning på ISDM konferencen i Quebec den 7. til 10. juli

Den 7. til 10. juli afholdtes konferencen i International Shared Decision Making (ISDM) for 10. gang og denne gang i Quebec, Canada. Center for Fælles Beslutningstagning var med på konferencen med hele tre indlæg.

Fysioterapeut og Ph.d. studerende, Stina Lykke Brogård Andersen præsenterede "The effect of using a patient decision aid in a spine surgery clinic ‐ A randomized controlled trial", hvorefter læge og Ph.d. studerende, Anette Kargo, præsenterede "Development of a decision aid to support ovarian cancer patient decide on CA125 biomarker monitoring".

Slutteligt gav professor og leder af Center for Fælles Beslutningstagning, Karina Dahl Steffensen, en mundtlig præsentation "A Prospective Cohort Study of Shared Decision Making in Lung Cancer Diagnostics: Impact of Using a Patient Decision Aid".

Konferencen afholdes hver andet år og næste gang i 2021.
Læs mere om ISDM konferencen her

Artiklen "A Prospective Cohort Study of Shared Decision Making in Lung Cancer Diagnostics: Impact of Using a Patient Decision Aid" er nu blevet publiceret i den endelige version. Læs artiklen her.
Bemærk, at der gratis adgang til artiklen i 50 dage fra 1. oktober 2019.

Publicering af tre artikler

Center for Fælles Beslutningstagning har netop fået publiceret tre artikler om fælles beslutningstagning.

Journal of Evaluation in Clinical Practice har publiceret artiklen "The impact of a patient decision aid on shared decision making behaviour in oncology care and pulmonary medicine - A field study based on real-life observations", som handler om, hvorvidt brugen af beslutningsstøtteværktøjer forbedrer fælles beslutningstagning og understøtter en patientcentreret tilgang.
Læs artiklen her

AMS Review har publiceret artiklen "The promise of shared decision making in healthcare", som handler om fælles beslutningstagning i sundhedsvæsenet, som en del af patientcentreret behandling.
Læs artiklen her

European Journal for Person Centered Healthcare har publiceret artiklen Development of a patient decision aid template for use in different clinical settings, som handler om udvikling og test af et generisk beslutningsstøtteværktøj til brug i klinisk praksis inden for mange forskellige specialer.
Læs artiklen her

Regionalt Center for Fælles Beslutningstagning

Regionsrådet i Region Syddanmark har netop vedtaget at gøre Center for Fælles Beslutningstagning regionalt. Det betyder helt konkret, at vores arbejde i centeret med fælles beslutningstagning skal udrulles og implementeres på Regionens sygehuse og i Psykiatrien.

Region Syddanmark ønsker med etableringen af et regionalt Center for Fælles Beslutningstagning at styrke behandlingen på regionens sygehuse ved bedre at inddrage patienterne i de beslutninger, der skal træffes under et behandlingsforløb. Det regionale center har til opgave at sikre vidensindsamling samt opbygge kompetencer og uddannelse i fælles beslutningstagning på tværs i regionen. Udvidelsen af centeret indebærer blandt andet ansættelse af lokale projektledere på regionens fem sygehuse til implementering af beslutningsstøtteværktøjerne lokalt.

Vi er allerede gået i gang og har i den forbindelse ansat tre nye medarbejdere i centeret, som skal indgå i det store arbejde. Herudover bliver der på hver enhed ansat en nøgleperson i fælles beslutningstagning. 

Film om fælles beslutningstagning i praksis

Center for Fælles Beslutningstagning har lavet en film i samarbejde med VIBIS og YL om fælles beslutningstagning i praksis.
Se filmen her

Nye kollegaer i Center for Fælles Beslutningstagning

Vi har nu ansat 3 nye medarbejdere i centeret, som alle starter den 1. marts 2019. Nærmere information følger om deres nye opgaver.

Vi glæder os til at få dem ombord.

Skal du være vores nye kollega i Center for Fælles Beslutningstagning?

Center for Fælles Beslutningstagning har netop slået tre spændende stillinger op:

Akademisk generalist
Trives du i spændingsfeltet mellem drifts- og udviklingsopgaver? Har du gode kommunikations- og samarbejdsevner, og kan du samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere og samtidig arbejde selvstændigt i den fælles opgave, vi har med at skabe et regionalt Center for Fælles Beslutningstagning? 

Så læs mere her


Medarbejder, organisatorisk læring og implementering
Brænder du for at formidle og undervise klinisk personale, og kan du motivere og udvikle mennesker? Kan du samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere og samtidig arbejde selvstændigt i den fælles opgave, vi har med at skabe et regionalt Center for Fælles Beslutningstagning?

Så læs mere her


Projektmedarbejder
Trives du med projektarbejde, og har du både det store overblik og sans for detaljer? Kan du samarbejde med en række interne og eksterne samarbejdspartnere, og kan du arbejde yderst selvstændigt i den fælles opgave, vi har med at skabe Patienternes Kræftsygehus i Vejle? 

Så læs mere her

ISDM konference i fælles beslutningstagning i Quebec, Canada den 7. til 10. juli 2019

Den 7. til 10. juli 2019 afholdes konferencen i International Shared Decision Making (ISDM) for 10. gang og denne gang i Quebec, Canada. 

Læs  mere om ISDM konferencen her eller følg med på Twitter ISDM#2019

 

Leonard Berry tiltrådt som adjungeret professor i Center for Fælles Beslutningstagning

"The Power of Proximity in Health Services Research"
Det var titlen ved Leonard Berry´s tiltrædelsesforelæsning som adjungereret professor ved Center for Fælles Beslutningstagning og Institut for Regional Sundhedsforskning ved Syddansk Universitet.

Hans baggrund og forskning som international anerkendt professor i marketing ved Mays Business School, Texas A&M University, College Station og Senior Fellow, Institute for Healthcare Improvement, Boston giver værdifuld viden om serviceydelser i sundhedsvæsenet bl.a. indenfor kræftbehandling.

Leonard Berry har forsket i, hvordan vi kan forbedre vores patienters oplevelse af sundhedsvæsenet de sidste 20 år, og han har en enorm viden og en lang række publikationer indenfor dette vigtige område.

Vi er meget begejstrede over, at han vil stille sin viden til rådighed for os og som medvejleder for centrets nye Ph.D. studerende, fortæller Karina Dahl Steffensen, professor og leder af Center for Fælles Beslutningstagning

Du kan se de tre oplæg her:

The power of proximity in health services research

When the doctor gets cancer – the challenges of meaningful co-production and shared decision making in enabling quality outcomes

What can oncologists and other providers of cancer care do to improve the experience of their patients?

 

 

"Kræftpatienter er med til at beslutte deres behandling" - Indslag i TV Syd med Karina Dahl Steffensen omkring centrets arbejde med fælles beslutningstagning

Onsdag den 24. oktober blev leder af Center for Fælles Beslutningstagning, Karina Dahl Steffensen, interviewet i TV Syd, omkring fælles beslutningstagning.

Se indslaget her

 

Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling på Vejle Sygehus modtager 464.000 kroner til forskning og udvikling af et beslutningsstøtteværktøj i samarbejde med Center for Fælles Beslutningstagning

Den private organisation, Vejle mod Hudcancer, afleverede forleden dag en check på 464.000 kroner til Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling på Vejle Sygehus. Pengene er samlet ind gennem donationer, auktioner, gallamiddage mm., og forleden var de fire initiativtagere bag Vejle mod Hudcancer så på besøg på afdelingen for officielt at overrække pengene. Pengene skal bruges til forskning og udvikling af et beslutningsstøtteværktøj målrettet patienter med hudkræft i ansigtet. På Vejle Sygehus bliver disse patienter i dag mødt af et multidisciplinært team bestående af en plastickirurg, øjenlæge, ørelæge og onkolog, så alle samles om patienten, og de fælles overvejelser og beslutninger omkring evt. behandling foretages på én gang. Du kan læse mere om de multidisciplinære teams her.

I forbindelse med overrækkelsen af checken blev der holdt taler, hvor både afdelingsledelsen, lægelig direktør Mads Koch Hansen og overlæge Vibeke Koudahl, der står i spidsen for arbejdet med de multidisciplinære teams, takkede mange gange for den fornemme check og de mange penge, der nu gør det muligt at arbejde videre med fælles beslutningstagning også i dette regi. Udviklingen af det nye værktøj skal også foregå i samarbejde med Center for Fælles Beslutningstagning. 

 

 

"Improving patient experiences in cancer care" - invitation til tiltrædelsesforelæsning for Leonard Berry som adjungeret professor

I forbindelse med Leonard Berrys tiltrædelse som adjungeret professor ved Center for Fælles Beslutningstagning og Institut for Regional Sundhedsforskning ved Syddansk Universitet inviteres til tiltrædelsesforelæsning fredag den 30. november i Auditoriet, SDU Campus Kolding.

Vi har sammensat et spændende program for eftermiddagen med overskriften “Improving patient experiences in cancer care”.

Professor Leonard Berry, professor Paul Barach og kvalitetschef Joseph Jacobsen vil med deres oplæg give værdifuld viden om, hvordan vi kan forbedre patienters oplevelser af sundhedsvæsenet i forbindelse med deres kræftbehandling.

Professor Leonard Berry, er en international anerkendt professor i Marketing og har specialiseret sig i serviceydelser i sundhedsvæsenet inden for kræftbehandling. Han er Distinguished Professor of Marketing and Regents Professor, Mays Business School, Texas A&M University, College Station, USA og Senior Fellow, Institute for Healthcare Improvement, Boston, USA.

Paul Barach er klinisk professor ved Wayne State University School of Medicine, Detroit, Michigan, USA, og er selv kræftpatient.

Joseph Jacobsen er kvalitetschef ved Dana Faber Cancer Institute og lektor ved Harvard Medical School, Boston, USA.

Vi glæder os til at fejre dagen med Leonard Berry.

Se hele programmet, og hvordan man tilmelder sig her - bemærk at forelæsningen er gratis

 

Leonard Berry modtager "Big 4" marketingspriser som den anden i amerikansk historie

Leonard Berry, som netop er blevet adjungeret professor ved Center for Fælles Beslutningstagning, har modtaget den fornemme marketingspris "The Sheth Foundation Medal for Exceptional
Contribution to Marketing and Practice" og er med modtagelsen af prisen den anden i amerikansk historie, der modtager "Big 4", en slags grand slam for blandt andet hans forskning i sundhedsvæsenet.

Læs mere om Leonard Berry og hans flotte pris her

Vi er meget stolte over at have Leonard Berry tilknyttet centeret.

 

Karina Dahl Steffensens professortiltrædelsesforelæsning den 17. august

Mere end 200 gæster og patienter fra hele landet deltog i professor Karina Dahl Steffensen’s tiltrædelsesseminar på SDU Campus Kolding med overskriften "The two worlds of Clinical Oncology and Shared Decision Making - equally important seen with the patient´s eyes". Karina´s oplæg viste hendes ambitiøse rejse og karrierevej  - med overraskelser - fra ung læge med ambitioner om at blive speciallæge i gynækologi til onkologien på Vejle Sygehus og i dag professor og leder af Center for Fælles Beslutningstagning, Sygehus Lillebælt.

Professor Gil Mor, Yale University School of Medicine og leder Karen Sepucha, Health Decision Sciences Center, Massachusetts General Hospital gav med deres oplæg værdifuld viden om kræft og kemobehandling, og ”state of the art” i forhold til at måle effekten af Fælles Beslutningstagning. Til sidst tryllebandt Martha Donovan Hayward, Lead for Public and Patient Engagement, Institute for Heath Improvement, Boston hele  Auditoriet med hendes erfaringer som kræftpatient og hendes mange besøg på Vejle Sygehus.

Karina Dahl Steffensen´s oplæg fra livetransmissionen på SDU kan ses via linket (oplægget kommer 10. min inde i video´en)  https://lnkd.in/gXfznkr


Foto: Charlotte Dahl


Foto: Jacob Steffensen


Foto: Jacob Steffensen

 

Leonard Berry tiltræder som adjungeret professor ved Center for Fælles Beslutningstagning

Leonard Berry er en international anerkendt professor i Marketing og har specialiseret sig i serviceydelser i sundhedsvæsenet inden for kræftbehandling. Vi er derfor meget stolte over, at han nu er tiltrådt som adjungeret professor ved Center for Fælles Beslutningstagning på Sygehus Lillebælt og Institut for Regional Sundhedsforskning ved Syddansk Universitet for at hjælpe os på sygehuset med at gøre fælles beslutningstagning til en selvfølgelig del af hverdagen. 

 

 

Ny artikel om implementering af fælles beslutningstagning

Journal of Oncology Practice har netop publiceret artiklen "Lessons in Integrating Shared Decision-Making Into Cancer Care", som handler om implementering af fælles beslutningstagning i sundhedsvæsenet. 

Læs artiklen her

 

Beslutningshjælper nomineret til fornem pris

Hvert år kårer Danske Regioner årets borgerinddragende initiativ. Prisen tildeles et initiativ, der sikrer den gode inddragelse af patienter og pårørende. I år er der fokus på inddragelse af særligt sårbare patienter og pårørende, og det er netop blevet offentliggjort, at Beslutningshjælperen, der er udviklet på Center for Fælles Beslutningstagning, er blandt de fire nominerede. I begrundelsen for nomineringen skriver Danske Regioner:

FÆLLES BESLUTNINGSTAGNING MED SÆRLIGT SÅRBARE KRÆFTPATIENTER
Projektet er bygget op om en såkaldt beslutningshjælper, der gør det lettere for lægen at tale med og rådgive den enkelte kræftpatient. Beslutningshjælperen gør samtidig behandlingsforløbet mere overskueligt for patienten.

Bedømmelseskomitéens begrundelse:

Beslutningshjælperen er et forskningsbaseret redskab, der lever op til internationale kvalitetsstandarder og er udviklet med en høj grad af patientinddragelse. Initiativet er et stærkt og konkret redskab til individuel inddragelse, når patient og læge skal træffe afgørende beslutninger i komplicerede behandlings- og rehabiliteringsforløb i forbindelse med kræftsygdomme. Redskabet giver de fagprofessionelle bedre mulighed for at involvere særligt sårbare kræftpatienter med udfordringer ud over behandlingsforløbet.

Det er en bedømmelseskomité bestående af repræsentanter fra Dansk Sygeplejeråd, Lægeforeningen, SIND, Danske Patienter, FOA, KL og regionerne, der har udvalgt de nominerede. Vinderen udpeges af et patientpanel og offentliggøres på Danske Regioners generalforsamling den 22. marts.

 

Sygehus Lillebælt er klar med en beslutningshjælper

Et helt nyt arbejdsredskab skal fremover bistå både patienter og læger, så de i fællesskab kan træffe beslutning om behandlingen. Det er Center for Fælles Beslutningstagning ved Sygehus Lillebælt, der står bag den nye beslutningshjælper.

Skal man tage imod tilbuddet om kemobehandling eller ej? Vil det være mest optimalt at takke ja til at få lavet en gentest for arvelig æggestokkekræft – eller skal man tage imod tilbuddet om forebyggende strålebehandling af hjernen, hvis man har lungekræft? Det er nogle af de mange svære beslutninger, man som patient kan blive nødt til at tage stilling til i forbindelse med et behandlingsforløb på sygehuset. Der kan være mange ting, der tæller for og imod valget, og ofte ender man måske med at overlade den endelige beslutning til lægen, fordi man føler sig usikker.

Men nu er Center for Fælles Beslutningstagning ved Sygehus Lillebælt snart klar med en beslutningshjælper, der kan fungere som et godt redskab for både patient og læge, så de i fællesskab kan træffe beslutning om, hvad der er bedst for patienten.

Læs mere her

 

Ny professor på Sygehus Lillebælt

Fra 1. februar kan overlæge og leder af Center for Fælles Beslutningstagning, Karina Dahl Steffensen, også smykke sig med titlen professor i klinisk onkologi ved Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU, og Vejle Sygehus.

Karina Dahl Steffensens vigtigste forskningsområde er kræftbehandling indenfor det gynækologiske område. Hun arbejder blandt andet med kliniske forsøg i kræftbehandlingen, dvs. kemoterapi og nye biologiske behandlingsmidler - samt forskning med biomarkører, hvor vægten hovedsageligt er lagt indenfor kræft i æggestokkene. Denne forskning foregår tæt på det kliniske arbejde og patienterne, så den hurtigt kan tages i brug i behandlingen.

Ud over sin stilling som overlæge på Onkologisk Afdeling på Vejle Sygehuse har Karina Dahl Steffensen siden 2014 været leder af Center for Fælles Beslutningstagning på Vejle Sygehus. Her har hun sammen med kollegerne forsket i og udviklet en såkaldt beslutningshjælper – et redskab der skal gøre det nemmere at inddrage patienter i beslutninger under deres sygdomsforløb. Fælles beslutningstagning er et samarbejde mellem patient og klinikere, når der skal træffes beslutninger om udredning, behandling og opfølgning i den grad og på de måder, som patienten ønsker.

Centeret blev etableret i 2014 som et led i Vejle Sygehus’ vision om at blive Patienternes Kræftsygehus.

 

 

Spændende artikel fra BMJ om ny tjekliste "SUNDAE"
BMJ Quality & Safety First har netop publiceret artiklen "Standards for UNiversal reporting of patient Decision Aid Evaluation studies: the development of SUNDAE Checklist", hvor man opfordres til at følge tjeklisten "SUNDAE", når man publicerer studier om beslutningsstøtteværktøjer.

Læs artiklen her


Interview med Karina Dahl Steffensen, leder af Center for Fælles beslutningstagning, i DR P4 Trekanten

Torsdag den 21. december blev leder af Center for Fælles Beslutningstagning, Karina Dahl Steffensen, interviewet til DR P4 Trekanten, omkring vores beslutningsstøtteværktøj.

Hør interviewet her

Indslag i TV2 Nyhederne omkring centrets indsats med fælles beslutningstagning

Tirsdag den 19. december besøgte TV2 Vejle Sygehus for at lave et indslag til Nyhederne omkring centrets indsats med fælles beslutningstagning.

De var med til en samtale i Lungepakken med en patient, hvor det udviklede beslutningsstøtteværktøj blev brugt.  


Advisory Board møde i Center for Fælles Beslutningstagning 
I December 2017 blev der for 3. gang afholdt Advisory Board møde i Center for Fælles Beslutningstagning med det formål at diskutere fælles beslutningstagning og centrets arbejde. Se billeder af centrets Advisory Board til højre i menuen.

 


Dawn Stacey tiltræder som nyt medlem af Advisory Board i Center for Fælles Beslutningstagning
Center for Fælles Beslutningstagning har fået et nyt medlem til vores Advisory Board, idet Dawn Stacey er tiltrådt som nyt medlem.

Dawn Stacey arbejder til dagligt som professor på School of Nursing, University of Ottawa og har mange års erfaring inden for fælles beslutningstagning.


Oplæg fra Center for Fælles Beslutningstagning på ISDM konferencen i Lyon den 2. til 5. juli
Den 2. til 5. juli afholdes konferencen i International Shared Decision Making (ISDM) for 9. gang og denne gang i Lyon, Frankrig. Center for Fælles Beslutningstagning er med på konferencen med hele tre indlæg.

Mandag den 3. juli i tidsrummet fra kl. 14.00 til 16.00 giver overlæge og leder af Center for Fælles Beslutningstagning, Karina Dahl Steffensen, en mundtlig præsentation, der omhandler etableringen af Center for Fælles Beslutningstagning på et dansk kræfthospital.

Mandag den 3. juli i tidsrummet fra kl. 14.00 til 16.00 giver adjungeret professor, Kathrina Dankl, fra Designskolen Kolding en mundtlig præsentation af sit studie "Developing a General Decision Aid for Future Cancer Care: Getting Feedback from Users in Busy Hospital Environments". Studiet er lavet i samarbejde med Center for Fælles Beslutningstagning.

Onsdag den 5. juli i tidsrummet fra kl. 11.00 til 12.00 præsenterer Ph.d. studerende, Stina Brogård Andersen, sin poster "Is there a need for a Decision Aid in a Danish Spine Surgery Clinic or is Shared Decision Making already done?"

Læs  mere om ISDM konferencen her

Center for Fælles Beslutningstagning har i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og ViBIS netop publiceret en konferenceartikel omkring status på fælles beslutningstagning. Læs artiklen her


Karina Dahl Steffensen modtager 140.000 kr. af Legatstiftelsen Pedersholm
Overlæge og leder af Center for Fælles Beslutningstagning, Karina Dahl Steffensen, modtog den 7. januar 140.000 kr. af Legatstiftelsen Pedersholm. Legatet modtog hun for sit arbejde på at opbygge Center for Fælles Beslutningstagning på Patienternes Kræftsygehus ved Vejle Sygehus.
Legatet blev uddelt for 42. gang og uddeles på skift til landbrugsforskning og lægevidenskabelig forskning inden for kræftsygdomme. Læs artiklen fra Dagbladet Holstebro-Stuer her

Vejle-læge formand for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
43-årige Lars Henrik Jensen, der til daglig er overlæge ved Onkologisk Afdeling i Vejle, er netop blevet udpeget til den betydningsfulde post som formand for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi. Han brænder både for det daglige, nære patientarbejde og muligheden for at påvirke udviklingen indenfor kræftområdet nationalt og international. Læs mere her

Ny åbenhed om komplementær behandling
"Det er helt fint med os …", lyder mottoet for Sygehus Lillebælts initiativ til mere åbenhed om patienternes brug af komplementær og støttende behandling – og ideen med initiativet er netop at møde patienterne lige dér, hvor de er. Læs mere her

Download folderen

 

 Video med Richard Wexler
CFFB

Video med Richard Thomson
CFFB

Video med Leonard Berry
CFFB