Nyheder fra Sygehus Lillebælt

Beslutningshjælper nomineret til fornem pris

Hvert år kårer Danske Regioner årets borgerinddragende initiativ. Prisen tildeles et initiativ, der sikrer den gode inddragelse af patienter og pårørende. I år er der fokus på inddragelse af særligt sårbare patienter og pårørende, og det er netop blevet offentliggjort, at Beslutningshjælperen, der er udviklet på Center for Fælles Beslutningstagning, er blandt de fire nominerede. I begrundelsen for nomineringen skriver Danske Regioner:

FÆLLES BESLUTNINGSTAGNING MED SÆRLIGT SÅRBARE KRÆFTPATIENTER
Projektet er bygget op om en såkaldt beslutningshjælper, der gør det lettere for lægen at tale med og rådgive den enkelte kræftpatient. Beslutningshjælperen gør samtidig behandlingsforløbet mere overskueligt for patienten.

Bedømmelseskomitéens begrundelse:

Beslutningshjælperen er et forskningsbaseret redskab, der lever op til internationale kvalitetsstandarder og er udviklet med en høj grad af patientinddragelse. Initiativet er et stærkt og konkret redskab til individuel inddragelse, når patient og læge skal træffe afgørende beslutninger i komplicerede behandlings- og rehabiliteringsforløb i forbindelse med kræftsygdomme. Redskabet giver de fagprofessionelle bedre mulighed for at involvere særligt sårbare kræftpatienter med udfordringer ud over behandlingsforløbet.

Det er en bedømmelseskomité bestående af repræsentanter fra Dansk Sygeplejeråd, Lægeforeningen, SIND, Danske Patienter, FOA, KL og regionerne, der har udvalgt de nominerede. Vinderen udpeges af et patientpanel og offentliggøres på Danske Regioners generalforsamling den 22. marts.

 

Sygehus Lillebælt er klar med en beslutningshjælper

Et helt nyt arbejdsredskab skal fremover bistå både patienter og læger, så de i fællesskab kan træffe beslutning om behandlingen. Det er Center for Fælles Beslutningstagning ved Sygehus Lillebælt, der står bag den nye beslutningshjælper.

Skal man tage imod tilbuddet om kemobehandling eller ej? Vil det være mest optimalt at takke ja til at få lavet en gentest for arvelig æggestokkekræft – eller skal man tage imod tilbuddet om forebyggende strålebehandling af hjernen, hvis man har lungekræft? Det er nogle af de mange svære beslutninger, man som patient kan blive nødt til at tage stilling til i forbindelse med et behandlingsforløb på sygehuset. Der kan være mange ting, der tæller for og imod valget, og ofte ender man måske med at overlade den endelige beslutning til lægen, fordi man føler sig usikker.

Men nu er Center for Fælles Beslutningstagning ved Sygehus Lillebælt snart klar med en beslutningshjælper, der kan fungere som et godt redskab for både patient og læge, så de i fællesskab kan træffe beslutning om, hvad der er bedst for patienten.

Læs mere her

 

Ny professor på Sygehus Lillebælt

Fra 1. februar kan overlæge og leder af Center for Fælles Beslutningstagning, Karina Dahl Steffensen, også smykke sig med titlen professor i klinisk onkologi ved Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU, og Vejle Sygehus.

Karina Dahl Steffensens vigtigste forskningsområde er kræftbehandling indenfor det gynækologiske område. Hun arbejder blandt andet med kliniske forsøg i kræftbehandlingen, dvs. kemoterapi og nye biologiske behandlingsmidler - samt forskning med biomarkører, hvor vægten hovedsageligt er lagt indenfor kræft i æggestokkene. Denne forskning foregår tæt på det kliniske arbejde og patienterne, så den hurtigt kan tages i brug i behandlingen.

Ud over sin stilling som overlæge på Onkologisk Afdeling på Vejle Sygehuse har Karina Dahl Steffensen siden 2014 været leder af Center for Fælles Beslutningstagning på Vejle Sygehus. Her har hun sammen med kollegerne forsket i og udviklet en såkaldt beslutningshjælper – et redskab der skal gøre det nemmere at inddrage patienter i beslutninger under deres sygdomsforløb. Fælles beslutningstagning er et samarbejde mellem patient og klinikere, når der skal træffes beslutninger om udredning, behandling og opfølgning i den grad og på de måder, som patienten ønsker.

Centeret blev etableret i 2014 som et led i Vejle Sygehus’ vision om at blive Patienternes Kræftsygehus.

 

 

Spændende artikel fra BMJ om ny tjekliste "SUNDAE"
BMJ Quality & Safety First har netop publiceret artiklen "Standards for UNiversal reporting of patient Decision Aid Evaluation studies: the development of SUNDAE Checklist", hvor man opfordres til at følge tjeklisten "SUNDAE", når man publicerer studier om beslutningsstøtteværktøjer.

Læs artiklen her


Interview med Karina Dahl Steffensen, leder af Center for Fælles beslutningstagning, i DR P4 Trekanten

Torsdag den 21. december blev leder af Center for Fælles Beslutningstagning, Karina Dahl Steffensen, interviewet til DR P4 Trekanten, omkring vores beslutningsstøtteværktøj.

Hør interviewet her

Indslag i TV2 Nyhederne omkring centrets indsats med fælles beslutningstagning

Tirsdag den 19. december besøgte TV2 Vejle Sygehus for at lave et indslag til Nyhederne omkring centrets indsats med fælles beslutningstagning.

De var med til en samtale i Lungepakken med en patient, hvor det udviklede beslutningsstøtteværktøj blev brugt.  


Advisory Board møde i Center for Fælles Beslutningstagning 
I December 2017 blev der for 3. gang afholdt Advisory Board møde i Center for Fælles Beslutningstagning med det formål at diskutere fælles beslutningstagning og centrets arbejde. Se billeder af centrets Advisory Board til højre i menuen.

 


Dawn Stacey tiltræder som nyt medlem af Advisory Board i Center for Fælles Beslutningstagning
Center for Fælles Beslutningstagning har fået et nyt medlem til vores Advisory Board, idet Dawn Stacey er tiltrådt som nyt medlem.

Dawn Stacey arbejder til dagligt som professor på School of Nursing, University of Ottawa og har mange års erfaring inden for fælles beslutningstagning.


Oplæg fra Center for Fælles Beslutningstagning på ISDM konferencen i Lyon den 2. til 5. juli
Den 2. til 5. juli afholdes konferencen i International Shared Decision Making (ISDM) for 9. gang og denne gang i Lyon, Frankrig. Center for Fælles Beslutningstagning er med på konferencen med hele tre indlæg.

Mandag den 3. juli i tidsrummet fra kl. 14.00 til 16.00 giver overlæge og leder af Center for Fælles Beslutningstagning, Karina Dahl Steffensen, en mundtlig præsentation, der omhandler etableringen af Center for Fælles Beslutningstagning på et dansk kræfthospital.

Mandag den 3. juli i tidsrummet fra kl. 14.00 til 16.00 giver adjungeret professor, Kathrina Dankl, fra Designskolen Kolding en mundtlig præsentation af sit studie "Developing a General Decision Aid for Future Cancer Care: Getting Feedback from Users in Busy Hospital Environments". Studiet er lavet i samarbejde med Center for Fælles Beslutningstagning.

Onsdag den 5. juli i tidsrummet fra kl. 11.00 til 12.00 præsenterer Ph.d. studerende, Stina Brogård Andersen, sin poster "Is there a need for a Decision Aid in a Danish Spine Surgery Clinic or is Shared Decision Making already done?"

Læs  mere om ISDM konferencen her

Center for Fælles Beslutningstagning har i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og ViBIS netop publiceret en konferenceartikel omkring status på fælles beslutningstagning. Læs artiklen her


Karina Dahl Steffensen modtager 140.000 kr. af Legatstiftelsen Pedersholm
Overlæge og leder af Center for Fælles Beslutningstagning, Karina Dahl Steffensen, modtog den 7. januar 140.000 kr. af Legatstiftelsen Pedersholm. Legatet modtog hun for sit arbejde på at opbygge Center for Fælles Beslutningstagning på Patienternes Kræftsygehus ved Vejle Sygehus.
Legatet blev uddelt for 42. gang og uddeles på skift til landbrugsforskning og lægevidenskabelig forskning inden for kræftsygdomme. Læs artiklen fra Dagbladet Holstebro-Stuer her

Vejle-læge formand for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
43-årige Lars Henrik Jensen, der til daglig er overlæge ved Onkologisk Afdeling i Vejle, er netop blevet udpeget til den betydningsfulde post som formand for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi. Han brænder både for det daglige, nære patientarbejde og muligheden for at påvirke udviklingen indenfor kræftområdet nationalt og international. Læs mere her

Ny åbenhed om komplementær behandling
"Det er helt fint med os …", lyder mottoet for Sygehus Lillebælts initiativ til mere åbenhed om patienternes brug af komplementær og støttende behandling – og ideen med initiativet er netop at møde patienterne lige dér, hvor de er. Læs mere her

Download folderen

 Video med Richard Wexler

Video med Richard Thomson