CFFB

BESLUTNINGSHJÆLPER™

Center for Fælles Beslutningstagning har gennem forskning og implementeringsprojekter oparbejdet klinisk erfaring og evidensbaseret viden omkring fælles beslutningstagning. Ligeledes har centeret udviklet, afprøvet og evalueret beslutningsstøtteværktøjer i forskellige kliniske situationer og på tværs af patientgrupper. 

Igennem udviklingsprocessen blev det tydeligt, at patienterne ikke forstod begrebet beslutningsstøtteværktøj. Efter patienternes ønske blev det derfor omdøbt til BESLUTNINGSHJÆLPER™.

Centerets fokus på beslutningsstøtteværktøjer har resulteret i udviklingen af en generisk platform. Ved hjælp af platformen er det muligt at tilpasse værktøjet til den konkrete kliniske situation. Platformen er udviklet i tæt samarbejde med klinikere, patienter, pårørende og internationale forskere på området samt designere. Beslutningsstøtteværktøjet er testet i forskellige kliniske beslutningssituationer for at sikre, at den kan anvendes på en ny patientgruppe, i en ny beslutningssituation og i en ny klinisk afdeling. Der er elementer i den udviklede BESLUTNINGSHJÆLPER™, der er obligatoriske og derfor ikke kan ændres. Den del der vedrører den kliniske situation og selve beslutningen vil dog være fleksibel og kunne tilpasses den konkrete kliniske kontekst.

BESLUTNINGSHJÆLPER™ er et væsentligt element i Regionalt Center for Fælles Beslutningstagnings fokus på fælles beslutningstagning. Beslutningshjælperen er udviklet med den hensigt at kunne skabe grundlag for det videre arbejde med fælles beslutningstagning, og være en platform for de fremtidige beslutningsstøtteværktøjer, der bliver udviklet i Region Syddanmark. 

Beslutningshjælperen er udviklet med afsæt i The International Patient Aid Standards (IPDAS). IPDAS er et internationalt samarbejde mellem forskere og klinikere, som blev etableret i 2003. Formålet med dette samarbejde var at øge kvaliteten og effektiviteten af beslutningsstøtteværktøjer. På et evidensbaseret grundlag blev et fælles sæt kriterier udviklet til kvalitetsvurdering af beslutningsstøtteværktøjer. Endvidere bidrager kriterierne til at guide udviklingen af nye værktøjer.

 
Dette er et eksempel på Center for Fælles Beslutningstagnings beslutningsstøtteværktøj - BESLUTNINGSHJÆLPER™

 

BESLUTNINGSHJÆLPEREN er foldet som vist på billedet og består af et forberedelsesark, omslag, kort med information om valgmuligheder samt et kort med patienthistorier.

Du kan se en samlet PDF-fil med beslutningshjælperen her.


 IPDAS' kriterier for beslutningsstøtteværktøjer