CFFB

Kostvejledning til patienter med lungekræft

Hos patienter med lungekræft har ernæringstilstanden stor betydning for, hvordan de tåler behandlingen. Både kræftsygdommen og behandlingen påvirker patientens ernæringstilstand og appetit. Patienter i behandling for kræft står således ofte over for udfordringer og beslutninger i forhold til deres kost. Når symptomer som træthed, kvalme, madlede, appetitløshed og mundgener er fremherskende, kan det være et ømtåleligt emne, at drøfte patientens indtag af mad og drikke, og patienten kan opleve pres fra både personale og pårørende.

Beslutningshjælperen er tænkt som et redskab, der kan hjælpe patienten og sygeplejersken til at træffe det for patienten bedst mulige valg i forhold til kostvejledning.

 

Diagnose  

Lungekræft

      

Type af beslutningshjælper           

Sygepleje

 

Valgmuligheder    

  • Jeg ønsker skriftlig vejledning
  • Jeg ønsker vejledning ved sygeplejerske
  • Jeg ønsker vejledning ved diætist
                   

Forberedelsesark       

Nej

 

Udviklet af       

Sygehus Lillebælt

Projektgruppe for ”Fælles beslutningstagning i onkologisk Sygepleje”

Onkologisk afdeling, Vejle  

http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm246374

 

Ansvarlig          

Hrønn Thorn, Klinisk Sygeplejespecialist 

 

Version             

1

 

Årstal                

2020

 

Opdateres       

Efter afslutning af projekt 

 

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™               

Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning:

Charlotte Hald Fausbøll

 

IPDAS - International Patient Decision Aid Standards

 

6 ud af 6 kvalificeringskrav er opfyldt

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav 

4 ud af 5 certificeringskriterier er opfyldt*

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøjet

10 ud af 11 kvalitetskriterier er opfyldt*

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

 

*Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen