CFFB

Smerteplan efter Laparoskopisk cholecystektomi

Beslutningsstøtteværktøjet er udviklet i forbindelse med et kvalitetsudviklingsprojekt, som undersøger hvordan et støtteværktøj i form af en beslutningshjælper, kan anvendes i forbindelse med patientvejledning/ patientinddragelse og håndtering af den postoperative smertebehandling hos den dagkirurgiske patient, hvor kravene til smertebehandlingen bliver stadig højere.

 

Formålet med beslutningsstøtteværketøjet er at optimere den postoperative smertebehandling hos den laparoskopisk cholecystektomerede dagkirurgiske patient. Beslutningsstøtteværktøjet indeholder den nuværende smerteplan, en brugerstyret smerteplan og fravalg af smerteplan, således patienten og evt. pårørende oplever en højere grad af handlekompetencer i tiden efter udskrivelsen.

 

Diagnose                                   

 

Laparoskopisk cholecystectomi, fjernelse af galdeblære

 

Fagområde                                

Behandling – Postoperativ smertebehandling 

 

Valgmuligheder                         

  • Smerteplan 1 – I henhold til vanlig procedure på afdelingen
  • Smerteplan 2 – I henhold til projektbeskrivelse
  • Selvadministration

 

Indeholder forberedelsesark 

Nej

 

Udviklet af                                 

Odense Universitetshospital, Nyborg

Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V

http://www.ouh.dk/default.asp?id=399279

 

Ansvarlig                                    

Lone Hamborg, Sygeplejerske 

 

Version                                       

1(OUH)

 

Årstal                                           

2020

 

Opdateres                                  

Efter afslutning af projekt

 

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™          

Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning: 

Charlotte Hald Fausbøll