CFFB

Tyk- og endetarmskræft - Pallierende behandling

For patienter med tyk- og endetarmskræft er der flere muligheder for livsforlængende eller pallierende behandling. Behandlingerne har dog forskellig effekt samt forskellige mulige bivirkninger. Det er derfor vigtigt, at patienterne bliver inddraget i beslutningen om den rette behandling eller fravalg af behandling. 

 

Titel

Sammen om valg - Patienter med tyk/endetarmskræft (KRC) og sundhedsprofessionelle i fælles beslutningstagning

 

Diagnose         

Colorectal cancer/Tyk- og endetarmskræft - Pallierende behandling 

 

Fagområde     

Behandling – Pallierende behandling

 

Valgmuligheder                                                   

  • Kemoterapi – enkeltstof:  Capecitabin (tabletter)
  • Kemoterapi – kombination: FOLFIRI
  • EGFR – hæmmer (Antistof)
  • Bevacizumab (antistof)
  • Forsøgsbehandling
  • Ingen Behandling

 

Indeholder forberedelsesark 

 Ja

 

Udviklet af      

Implementeringsprojekt: ”Sammen om et valg - tyk/endetarmskræft (KRC)”

Odense, Vejle og Rigshospitalet – Onkologisk afdeling

 

Ansvarlig               

  • Camilla Qvortrup/overlæge, Rigshospitalet
  • Per Pfeiffer/Overlæge, Odense Universitets Hospital 
  • Lars Henrik Jensen/Overlæge, Sygehus Lillebælt, Vejle 

 

Version

5(SRH,OUH,SLB)

 

Årstal                

2020

 

Opdateres       

November 2020

 

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™              

Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning:

Charlotte Hald Fausbøll

 

 IPDAS - International Patient Decision Aid Standards

6 ud af 6 kvalificeringskrav er opfyldt

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav 

5 ud af 5 certificeringskriterier er opfyldt*

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøjet

14 ud af 14 kvalitetskriterier er opfyldt*

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

 

*Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen