CFFB

Indhold og opbygning

Center for Fælles Beslutningstagnings BESLUTNINGSHJÆLPER™ består af 5 punkter indeholdende et omslag (figur 1) med løse indstikskort (figur 2). Derudover giver beslutningshjælperen mulighed for at anvende et forberedelsesark.

 

 BESLUTNINGSHJÆLPER™

De 5 punkter består dels af faste frasetekster og dels af tekstfelter, der kan tilpasses den konkrete kliniske kontekst. De faste frasetekster understøtter, at der sker fælles beslutningstagning i samtalen.

Beslutningshjælperen anvendes i samtalen mellem patienten og klinikeren. Værktøjet skal derfor fungere som en støtte i dialogen, når der skal ske fælles beslutningstagning. 

For yderligere information kontakt Charlotte Hald Fausbøll.Film om BESLUTNINGSHJÆLPER™
CFFB

Film om BESLUTNINGSHJÆLPER™ for klinikere
CFFB

 Fælles beslutningstagning i praksis