CFFB

Indhold og opbygning

Center for Fælles Beslutningstagnings BESLUTNINGSHJÆLPER™ består af 5 punkter indeholdende et omslag med løse indstikskort. Derudover giver beslutningshjælperen mulighed for at anvende et forberedelsesark. 

 

 

De 5 punkter består dels af faste frasetekster og dels af tekstfelter, der kan tilpasses den konkrete kliniske kontekst. De faste frasetekster understøtter, at der sker fælles beslutningstagning i samtalen. De 5 punkter understøtter dermed, at der i samtalen er fokus på hvilket valg patienten står overfor, hvilke fordele, ulemper og risici der er ved valget, samt en drøftelse af hvad der er vigtigt for patienten. Ligeledes understøtter sidste punkt en drøftelse at, hvorvidt patienten er klar til at træffe et valg. Beslutningshjælperen anvendes i samtalen mellem patienten og klinikeren. Værktøjet skal derfor fungere som en støtte i dialogen, når der skal ske fælles beslutningstagning. 

Opmærksomhedspunkter:  

  • Det er ikke et Informationsmateriale, men et værktøj, der skal understøtte dialogen med patienten. Du kan derfor ikke få plads til al den information i værktøjet, som du normalt giver patienten
  • Det er vigtigt at beslutningshjælperen er balanceret - dvs. at den ikke påvirker patienten til at vælge den ene eller det andet, men i stedet præsenterer valgmulighederne ligeværdigt
  • Fokuser på at stille et godt spørgsmål i punkt 3. Det er vigtigt, at spørgsmålet er med til at åbne dialogen med patienten op, så patientens præferencer bliver hørt og italesat
  • Det sprog du vælger, skal tilpasses målgruppen
  • Når du har lavet dit værktøj, skal det testes både af patienter og klinikere. Fokuser meget på om det er forståeligt og brugbart og mindre på opbygning af værktøjet.  

 

For yderligere information kontakt Charlotte Hald Fausbøll.Film om BESLUTNINGSHJÆLPER™ for patienter
CFFB

Film om BESLUTNINGSHJÆLPER™ for klinikere
CFFB

 Fælles beslutningstagning i praksis