CFFB

Ofte stillede spørgsmål - kliniker

1: Vi praktiserer da allerede fælles beslutningstagning?
Noget vi ofte bliver mødt med, er at fælles beslutningstagning er noget, man allerede praktiserer i den kliniske praksis. Studier indikerer dog, at fælles beslutningstagning mange steder endnu ikke er implementeret eller praktiseres på en måde, hvor patienter reelt inddrages i beslutninger om deres pleje eller behandling. Dette kan skyldes at man ikke er klar over, hvad fælles beslutningstagning indebærer, og at klinikeren forveksler egne præferencer med patientens. Det kan også skyldes en udbredt misforståelse om, at ”patienten først” og ”patientcentrering” er lig med fælles beslutningstagning. Fælles beslutningstagning handler om, at engagere patienten aktivt og systematisk på baggrund af patientens præferencer og den tilstedeværende faglige viden. Det er derfor ikke nok kun at informere om muligheder. En måde at engagere patienten systematisk kan være ved at understøtte samtalen ved hjælp af et beslutningsstøtteværktøj.

2: Overlader vi ikke ansvaret til patienterne? 
Det er en udbredt misforståelse, at tro, at fælles beslutningstagning lægger ansvaret over på patienten. Fælles beslutningstagning handler om at kliniker og patient i fællesskab træffer en beslutning baseret på et oplyst grundlag. Forud for beslutningen, afvejes patientens præferencer i forhold til de opstillede muligheder og patientens liv i samarbejde med klinikeren. 

3: Vil min patient overhovedet inddrages i beslutningen? 
Undersøgelser viser, at patienter i stigende grad ønsker indflydelse på beslutningen om deres behandling og pleje. Kræftens Bekæmpelse lavede i 2019 en barometerundersøgelse, der viste at mere end halvdelen af patienterne rapporterede, at de ikke var involveret i beslutningsprocessen om deres opfølgende behandling efter et kræftforløb. Kun hver fjerde patient var involveret i den skala, de ønskede. Du kan læse mere om barometerundersøgelsen på hjemmesiden for Kræftens Bekæmpelse: Kræftens Bekæmpelse Barometerundersøgelse 2019

4: Er brugen af BESLUTNINGSHJÆLPERTM lig med fælles beslutningstagning?
Man kan få den opfattelse, at brugen af beslutningsstøtteværktøjer automatisk fører til fælles beslutningstagning, men sådan er det ikke nødvendigvis. Værktøjerne kan hjælpe (deraf navnet BESLUTNINGSHJÆLPERTM) samtalen og den fælles beslutningstagning på vej, med de kan ikke stå alene. Fælles beslutningstagning kræver fundamentale ændringer af tankegang og handlemønstre. Du kan læse mere om vores BESLUTNINGSHJÆLPERTM og beslutningsstøtteværktøjer under fanen Beslutningsstøtteværktøjer. 

5: Hvor lang tid tager det at lave en BESLUTNINGSHJÆLPERTM?
Det er forskelligt, hvor lang tid det tager at lave en BESLUTNINGSHJÆLPERTM, da det afhænger af konteksten. Derfor er der heller ikke noget klart svar på, hvor lang tid det kan tage. De udviklede beslutningshjælpere, som du kan finde på hjemmesiden, har i gennemsnit taget xx antal måneder at udvikle fra første spadestik til en færdig og gennemtestet version.