CFFB

Projekt #10

Samtaler om kræftbehandling

Projektet Samtaler om kræftbehandling undersøger patienter og deres pårørendes oplevelse af samtaler med læger og sygeplejersker i forbindelse med behandling og pleje af kræftsygdom.

Deltagerne i projektet er patienter med kræft der kommer til lægekonsultation i ambulatoriet på onkologisk afdeling på Vejle Sygehus. I projektet anvendes feltobservationer af konsultationer mellem patient, pårørende, læge og sygeplejerske og nogle dage efter konsultationen, samt to-tre måneder senere, udføres kvalitative interviews med patient og pårørende. Interviewene kan foregå på sygehuset, i patientens hjem eller pr. telefon.

Projektet udføres i et samarbejde mellem onkologisk afdeling, Center for Fællesbeslutningstagning og Enhed for Sundhedstjenesteforskning. Det er en del af en større indsats på Sygehus Lillebælt, der skal medvirke til, at patienter og deres pårørende oplever, at der bliver sat fokus på deres værdier og præferencer, og at de inddrages i alle aspekter af behandling og pleje, i det omfang de ønsker det.

 

Sygeplejerske, Ph.d. studerende Trine A. Gregersen, Enhed for Sundhedstjenesteforskning.