CFFB

Projekt #17

Sammen om valg - Patienter med tyk/endetarmskræft (KRC) og sundhedsprofessionelle i fælles beslutningstagning

Formålet med projektet er at forbedre patienters mulighed for - i godt samarbejde med de sundhedsprofessionelle, og sammen med pårørende - at træffe beslutninger om komplekse behandlingsvalg på et oplyst grundlag, sådan at valgene passer til netop den enkelte patients situation og ønsker (fælles beslutningstagning).

For patienter med KRC er der flere muligheder for behandling med forskellig effekt og med forskellige mulige bivirkninger. Det drejer sig om følgende situationer:

1) Efter operation: Valg (el. fravalg) ml. forskellige forebyggende (adjuverende) efterbehandlinger med henblik på at mindske risiko for tilbagefald

2) Ved KRC med spredning: Her er målet med behandling livsforlængelse og palliation. Valget står mellem kombinationskemoterapi eller enkeltstofs-kemoterapi  eller fravalg af behandling

Fælles beslutningstagning har længe haft politisk fokus og har dokumenteret værdi for patienterne. Indtil videre har det dog vist sig svært at omsætte til ændret praksis på hospitalerne.

Undersøgelser viser, at det bl.a. skyldes:

a) at det opleves som tidskrævende af personalet og

b) at personalet oplever, at de allerede gennemfører fælles beslutningstagning med patienterne

Med dette projekt vil vi skabe løsninger, som både patienter, pårørende og de sundhedsprofessionelle oplever som hjælpsomme.

3 onkologiske afdelinger fra 3 forskellige hospitaler deltager i projektet med støtte fra den multidisciplinære gruppe DCCG (Danish Colorectal Cancer Group).

Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus stiller skabelonen BESLUTNINGSHJÆLPERENTM til rådighed sammen med ekspertise indenfor udvikling og test af beslutningsstøtteværktøjer.

Finsencentret, Rigshospitalet har gode erfaringer med at involvere patienter, pårørende og personale i udviklingen og afprøvning af nye tiltag – og bidrager som overordnet coordinator for projektet.

Odense Universitetshospital skal - ligesom de 2 øvrige afdelinger – i projektet afprøve nye værktøjer og nye metoder til udvikling og implementering.

Projektet er 3-årigt og finansieret af Knæk Cancer midler 2017.

 

Kontaktperson: Overlæge, Lars Henrik Jensen, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus