CFFB

Projekt #6

Fælles beslutningstagning om efterbehandling efter operation for tidlig brystkræft

Efter operation for tidlig brystkræft vil man ofte blive tilbudt efterbehandling i form af strålebehandling, kemoterapi, antihormonbehandling og /eller antistofbehandling. Som udgangspunkt er man rask efter operationen, men der er hos en del patienter risiko for at enkelte kræftceller har spredt sig lokalt eller til andre dele af kroppen (mikroskopisk sygdom). Man kan hverken med skanninger eller blodprøver måle om der er mikroskopisk sygdom tilbage. I stedet vurderes risikoen for mikroskopisk sygdom ud fra blandt andet typen af brystkræft, spredning til lymfeknuder mv. Det er disse faktorer, lægen tager med i overvejelserne når der gives en anbefaling om efterbehandlingen for at ramme evt. mikroskopisk restsygdom efter den primære operation for brystkræft, så man øger sine chancer for at undgå tilbagefald af sygdommen.

Efterbehandling medfører dog også en risiko for både akutte og sene bivirkninger, både hos de kvinder, der har gavn af behandlingen, fordi der var mikroskopisk sygdom, som blev helbredt at efterbehandlingen, men også hos de kvinder, hvor man reelt helt kunne udelade efterbehandlingen, da der ikke var mikroskopisk sygdom tilbage. Ved efterbehandling ønsker vi altså at minimere risikoen for tilbagefald af sygdommen, da det ofte er en uhelbredelig sygdom som kun bremses af kemoterapi mv., vel vidende at man også kommer til at give efterbehandlingen til fuldstændigt raske kvinder, da vi ikke sikkert kan forudsige, hvem der har mikroskopisk sygdom efter den primære operation. Herudover er der forskel på, hvor meget den enkelte kvinde har gavn af behandlingen idet efterbehandling hos nogle kvinder nedsætter risikoen for tilbagefald betragteligt, mens den potentielle gevinst (reduktion af risiko for sygdomstilbagefald) hos andre kvinder er væsentligt mindre. Dette kræver at man på en forståelig måde kan kommunikere fordele og ulemper til den enkelte patient.

Formålet med dette projekt er i fællesskab med Designskolen Kolding at udvikle et beslutningsværktøj, der kan være med til at støtte kvinder efter operation for tidlig brystkræft, når de skal træffe beslutningen om efterbehandling ud fra personlige værdier og præferencer. Vi håber at beslutningsværktøjet kan hjælpe til på en let forståelig måde at viderebringe information om risiko for tilbagefald af sygdommen samt mulige bivirkninger til efterbehandlingen så man på et informeret grundlag kan til- eller fravælge efterbehandling.

 

Afdelingslæge Troels Bechmann, Onkologisk Afdeling

Forskningsartikler i forbindelse med projektet:

The impact of shared decision making on time consumption and clinical decisions. A prospective cohort study (ekstern link) Stine R. Søndergaard, Poul H. Madsen, Ole Hilberg, Troels Bechmann, Erik Jakobsen, Karina M. Jensen, Karina Olling & Karina D. Steffensen (2020). Patient Education and Counseling: 1-8