CFFB

Projekt #7

Individuel opfølgning for patienter med æggestokkræft baseret på PROM og fælles beslutningstagning.

I februar 2015 ændrede Sundhedsstyrelsen opfølgningsprogrammet for kvinder med æggestokkræft. Tidligere blev kvinder tilbudt et standardiseret forløb med rutinemæssige kontroller med scanninger og blodprøver. Fremadrettet skal kvinderne aktivt deltage i beslutningen om, hvordan de ønsker opfølgningsprogrammet tilrettelagt.

Dette projekt ønsker at adressere disse ændringer med det overordnet formål at sætte patienten i centrum.

Deltagerne i projektet er kvinder, som har overstået deres behandling for æggestokkræft, og som kan overgå til opfølgningsprogrammet.

Kvinderne følges kontinuerligt med spørgeskemaer (som også betegnes PROM – Patient Reported Outcome Measures), som afdækker deres livskvalitet, bivirkninger og senfølger af den overståede behandling. Desuden er der spørgsmål om symptomer, der kan ses ved tilbagefald. Alle kvinder, som indgår i projektet, vil få tilsendt PROM rutinemæssigt igennem 3 år, og på den måde kan vi monitorere en evt. udvikling i den enkelte kvindes besvarelser.

Den nye organisering af opfølgningsprogrammet for æggestokkræft, hvor der skal laves individuelle planer for hver enkelt patient, stiller store krav til både patient og klinikere. Til dato har implementering af det patientcenteret forløb været begrænset. PROM er et lovende værktøj, og anvendelse heraf kan potentielt fremme patientcenteret praksis, men der mangler viden om, hvordan PROM kan anvendes i opfølgningsregi.

Formålet med projektet er at sætte fokus på kvindernes egne behov og præferencer, når de overgår til opfølgningsprogrammet. Vi forventer, at projektet vil bidrage med erfaring til, hvordan man kan anvende PROM i opfølgningsprogrammet og vi håber desuden, at projektet vil sætte fokus på livskvaliteten, som er yderst vigtig for netop denne patientgruppe.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte mig.

 

Anette Stolberg Kargo, Ph.d. studerende

Anette.Stolberg.Kargo@rsyd.dk

 

Forskningsartikler i forbindelse med projektet: 

Proactive use of PROMs in ovarian cancer survivors: a systematic review (ekstern linkt) Anette Stolberg Kargo, Angela Coulter, Pernille Tine Jensen & Karina Dahl Steffensen (2019). Journal of Ovarian Research, 12(63): 1-8

Use of PROM during follow-up of patients with ovarian cancer: the PROMova study protocol (eksternt link). Anette Stolberg Kargo, Angela Coulter, Kristina Lindemann, Pernille Tine Jensen, Niels Henrik Hjøllund, Berit Jul Mosgaard & Karina Dahl Steffensen (2020). International Journal of Gynecological Cancer, 30(9): 1444-1449.

The PROMova study comparing active and passive use of patient-reported outcome measures in ovarian cancer follow-up: effect on patient-perceived involvement, satisfaction with care, and usefulness(eksternt link). Anette Stolberg Kargo, Pernille Tine jensen, Kristina Lindemann, Niels Henrik Ingvar Hjollund, Bente Lund, Mette Haee, Sören Möller, Dorte Gilså Hansen & Karina Dahl Steffensen (2021). Acta Oncologica, 60(4): 434-443