CFFB

Projekt #8

Optimeret opfølgning for brystkræftpatienter i sygehusregi

Formålet med projektet er at forbedre opfølgningsprogrammet for brystkræftpatienter i den periode, efter den primære radikale behandling, hvor de er tilknyttet Onkologisk Afdeling.

I første omgang kigger vi på den patientgruppe, som på diagnosetidspunktet er gået i overgangsalderen, og som har en hormonfølsom brystkræfttype og betydelig risiko for tilbagefald. Den gruppe tilbydes normalt fem års efterbehandling med antihormoner.

I projektet tilbyder vi denne gruppe et individuelt opfølgningsforløb, som er skræddersyet til den enkeltes behov. Formålet er dels at øge patienternes livskvalitet, så de generelt føler sig mere tilfredse, og dels at udnytte sundhedssektorens ressourcer bedst muligt.

Vi afdækker patientens behov via spørgeskemaer, som patienterne udfylder elektronisk i hjemmet. Den form for data kaldes PRO - Patient Reported Outcome - og vi bruger dataene til at vurdere, om patienten har symptomer, der kræver, at vi griber ind. Er det tilfældet, har patienten behov for en konsultation, som kan ske enten per telefon/mail eller i ambulatoriet afhængig af, hvad patienten selv ønsker.

Patienterne bliver fulgt med spørgeskemaundersøgelser, så vi løbende kan vurdere deres livskvalitet og patienttilfredshed og samtidig se, hvilke symptomer eller bivirkninger, de har. Vi vil samtidig spørge til, om de føler sig inddraget i de beslutninger, som træffes ved en konsultation.

Perspektivering: Studiet vil kunne bidrage med stor erfaring i, hvordan PRO-data kan implementeres som et redskab i den kliniske hverdag.

Artikel: Satisfaction with care and adherence to treatment when using patient reported outcomes to individualize follow-up care for women with early breast cancer – a pilot randomized controlled trial af Cathrine L. Riis, Pernille T. Jensen, Troels Bechmann, Søren Møller, Angela Coulter og Karina Dahl Steffensen. 

Læs artiklen ved at klikke her.

Læge, ph.d.-studerende Cathrine Lundgaard Riis, Onkologisk Afdeling

Er du patient i projektet så klik her og få information om dine muligheder.