CFFB

Fælles beslutningstagning med brystkræftpatienter, der tilbydes adjuverende strålebehandling

Patienter med brystkræft gennemgår ofte et langt efterbehandlingsforløb efter deres operation. I dette forløb bliver der truffet vigtige beslutninger angående behandling, der skal forebygge tilbagefald af brystkræft. En af disse beslutninger omhandler forebyggende strålebehandling efter brystbevarende operation for lokal brystkræft.

I samarbejde med Danish Breast Cancer cooperative Group’s Radiotherapy har Center for fælles beslutningstagning startet et nationalt, randomiseret studie, som skal undersøge om fælles beslutningstagning øger patientinddragelsen for kvinder opereret for lokal brystkræft. Studiet omhandler beslutningen om forebyggende strålebehandling. Til studiet er udviklet en BeslutningshjælperTM, som har fokus på denne kliniske situtaion.

Halvdelen af lægerne i studiet vil fortsætte som de plejer – den anden halvdel vil informere om muligheden for strålebehandling ved hjælp af fælles beslutningstagning og BeslutningshjælperenTM.

Studiet skal inkludere patienter fra alle danske stråleterapiafdelinger, der behandler patienter med brystkræft. Graden af patientinvolvering vil blive målt ved hjælp af et spørgeskema, SDM-Q-9.

Læs mere om studiet i protokol og patientinformation.

Læge på Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus - En del af Sygehus Lillebælt, og Ph.d. studerende, Stine Rauff Søndergaard. 

 Spørgeskema vedrørende fælles beslutningstagning - SDMQ9

 Deltagerinformation

Download protokol her. 

Protokol - Projekt #11