CFFB

Projekt #12

Træning af kommunikationsfærdigheder i fælles beslutningstagning

Med det grundlæggende 3-dages kommunikationskursus ’Klar tale med patienterne’ har personalet på SLB fået et fælles grundlag for den patient-centrerede samtale, og de har gennem træning fået redskaber til bl.a. at tage udgangspunkt i en fælles dagsorden, til at inddrage patienternes perspektiv, til at informere i overensstemmelse med patienternes behov og til at lægge en plan, som patienten kan tilslutte sig.

Der er imidlertid brug for at sætte mere fokus på, hvordan personalet kan blive bedre til at inddrage patienter og pårørende i de kliniske beslutninger, og hvordan de kan bringe patienters værdier i spil, således at det er den rigtige beslutning, der bliver truffet for hver enkelt patient.

Formålet med dette projekt er at udvikle og evaluere et kommunikationskursus i fælles beslutningstagning m.h.p at kunne give personalet de nødvendige redskaber til at:

  • afklare patientens ønske om involvering i beslutninger
  • afklare patientens/pårørendes/fagpersoners roller i forbindelse med fælles beslutningstagning
  • undersøge patientens værdier, referencer, forventninger og bekymringer
  • tilpasse information til patienten
  • tjekke hvilken beslutning patienten har truffet og at patienten er ok med beslutningen

Kurset udvikles af Lektor Annegrethe Nielsen fra UCN i Aalborg i samarbejde med professor Pål Gulbrandsen, overlæge Henrik Jensen, overlæge Marianne Lau, overlæge Karina Dahl Steffensen, konsulent Bente Bassett og professor Jette Ammentorp.

For at sikre, at dette kan blive et kontinuerligt tilbud, skal undervisningen i første omgang rettes mod underviserne fra det grundlæggende kommunikationskursus, som så efterfølgende kan undervise personalet i egen afdeling og nyansatte på de centrale kurser.

Udviklingen og evalueringen tager udgangspunkt i Participatory Action Research, hvor der på baggrund af teaterworkshops, fokusgruppeinterview, testkurser og spørgeskemaer arbejdes iterativt med at justere krav og mål på baggrund af de mange input fra centrale interessenter.

Deltagerne i projektet er kommunikationsunderviserne, læger og sygeplejersker og personale fra Onkologisk afdeling på Vejle Sygehus, hvor kurset i første gang afprøves og evalueres og justeres. I det 2. testkursus for undervisere deltager 8 læger og sygeplejersker fra forskellige afdelinger på SLB. Derudover deltager repræsentanter fra Patient-og Pårørenderådet på SLB, klinikere og kommunikationsforskere.

Processen påbegyndes i slutningen af 2015 og afsluttes i slutningen af 2016, hvorefter det vil blive udrullet på Sygehus Lillebælt.

 

Professor Jette Ammentorp, Enhed for Sundhedstjenesteforskning.