CFFB

Projekt #13

Afklaring af patienters og plejehjemsbeboeres ønsker for den sidste tid

Formålet med projektet er at fremme kommunikation mellem sundhedsprofessionelle, patienter og plejehjemsbeboere om den sidste tid gennem udvikling og afprøvning af et dokument, der sikrer, at ønsker for den sidste tid er kendt, dokumenteret og retsgyldigt.

Modelforbilledet er det amerikanske POLST (Physician Orders for Life-Sustaining Treatment) dokument. Det handler om ved kendte sygdomstilstande som f.eks. cancer, KOL og hjertesygdomme at få taget stilling på forhånd, så man undgår uønskede forsøg på genoplivning. Målgruppen for POLST er svækkede og syge borgere og patienter, hvor man ikke vil blive overraskede, hvis de dør indenfor 12 måneder.

Et POLST dokument udfyldes efter en samtale mellem patienten (og/eller familien) og den praktiserende læge eller behandlende sygehuslæge. Tilstand, prognose, behandlingsmuligheder, behandlings-konsekvenser og patientens værdier og ønsker diskuteres, og sammen nås en beslutning om, hvorvidt der ved forværring skal gives fuld behandling, begrænset behandling eller palliativ behandling.

En dansk POLST model testes på plejehjem, i hjemmepleje/lægepraksis og på sengeafdelinger. Patienter og plejehjemsbeboere, hvor det ud fra en sundhedsfaglig vurdering ikke vil være overraskende, hvis de dør indenfor 12 måneder, inviteres til at deltage i projektet.

Deltagende personale og patienter, plejehjemsbeboere og pårørende fra både pilottest og storskalatest får efterfølgende udleveret et spørgeskema med både strukturerede spørgsmål og mulighed for at skrive kommentarer. Spørgeskemaet baseres på instrumenter anvendt i amerikansk POLST forskning. Semistrukturerede interviews gennemføres med et strategisk udvalg af deltagende personale og patienter, borgere, plejehjemsbeboere og pårørende. Alle deltagerne, patienter og plejehjemsbeboere følges hver 3. måned til de dør, eller i to år, og der registreres, hvor de dør og behandling i de sidste dage.

Projektleder: Lektor Hanne Irene Jensen. Anæstesiologisk Afdeling, Vejle Sygehus