CFFB

Til- eller fravalg af genetisk test/BRCA-test for kvinder med æggestokkræft


Baggrund for projektet:

I 2017 blev der ændret i retningslinjerne for kvinder med æggestokkræft. Fremadrettet er det hensigten, at alle kvinder, der får konstateret æggestokkræft, skal tilbydes henvisning til genetisk udredning.

For mange kvinder kan det være en svær beslutning, om man ønsker genetisk test eller ej. Det kan have betydelige konsekvenser for en selv som patient, men også for ens pårørende, og i mange familier kan det føre til mange overvejelser.


Projektet:

Der udvikles et beslutningsstøtteværktøj, som skal støtte patienten og den genetiske læge i at træffe beslutningen om til- eller fravalg af genetisk test sammen. Det er formålet, at patienten i samarbejde med lægen kan træffe en velinformeret og velovervejet beslutning, og at man som patient føler sig informeret om fordele og ulemper ved testen samt at man føler sig inddraget i beslutningen.

Værktøjet udvikles, testes og evalueres som led i projektet. Patienten skal udover at deltage i samtalen hvor beslutningsstøtteværktøjet benyttes også  udfylde et kort spørgeskema ved samtalen på Genetisk Afdeling samt 6 måneder efter samtalen, hvor der tilsendes et spørgeskema.

 

 

 

1. reservelæge, Birgitte Freilev Lindved, Kvindesygdomme og Fødsler