CFFB

Beslutningsstøtteværktøj i rygkirurgien

Baggrund
Diskus prolaps i lænderyggen er en af de mest kendte årsager til nervesmerte i benene. Tilstanden har en stor indflydelse på patienternes livskvalitet og funktionsniveau. Hos op mod 90 % af patienterne går symptomerne i sig selv igen. Sker dette ikke tilbydes i en række tilfælde et kirurgisk indgreb.

Patienter der opereres, viser sig at få hurtigere smertelindring og hurtigere genoptag af hverdagsaktiviteter. Men efter seks til tolv måneder kan der ikke påvises en forskel på behandlingsresultatet af henholdsvis kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling. Det understreger vigtigheden af fælles beslutningstagning, når patienter med indikation for kirurgi skal vælge, om de vil opereres eller ej.

Udvikling af et beslutningsstøtteværktøj

Beslutningsstøtte værktøj er designet til at underbygge fælles beslutningstagning. Der er ikke udviklet et værktøj til brug i rygkirurgiens konsultation mellem kirurg og patient. Det overordnede formål med dette projekt er derfor at udvikle et værktøj til nævnte målgruppe samt undersøge effekten ved at anvende det i den rygkirurgiske konsultation.

Det rygkirurgiske værktøj skal bygge på en generisk skabelon, udviklet inden for onkologien af Center for Fælles beslutningstagning i samarbejde med Kolding designskole. Skabelonen adapteres til de rygkirurgiske patienter og beslutningsstøtteværktøjet skal suppleres af et IT-værktøj, der kan illustrere patienternes risiko og formodede resultater efter operation. It-værktøjet bygger på den rygkirurgiske database, Danespine.

Randomiseret forsøg
Efter udvikling og pilot-test af beslutningsstøtteværktøjet, skal det indgå i et randomiseret forsøg, hvor det primære formål er at undersøge: 1) Om brug af beslutningsstøtteværktøjet øger patientinddragelsen og patienternes viden samt 2) om beslutningsstøtteværktøjet kan hjælpe til at patienterne kommer sig hurtigere (”recovery”), målt bl.a. ved en selvrapporteret smerte-score.

Projektet udføres på Center for Rygkirurgi og Forskning i Middelfart, i tæt samarbejde med Center for Fælles Beslutningstagning, Vejle.

Af: Stina Brogård Andersen, Fysioterapeut, Cand.scient.san.

Forskningsartikler i forbindelse med projektet: 

 

Shared decision making when patients consider surgery for lumbar herniated disc: Development and test of a patient decision aid (ekstern link) Stina Brogård Andersen, Mikkel Ø. Andersen, Leah Y. Carreon, Angela Coulter & Karina Dahl Steffensen (2019). BMC Medical Informatics and Decision Making, 19(1): 1-9

Factors Affecting Patient Decision-making on Surgery for Lumbar Disc Herniation (ekstern link) Stina Brogård Andersen, Regner Birkeling, Mikkel Ø. Andersen, Leah Y. Carreon, Angela Coulter & Karina Dahl Steffensen (2018). SPINE (Phila Pa 1976), 44(2): 143-149