CFFB

Projekt #16

Sammen om valg - et trygt forløb for den gynækologiske kræftpatient

Formålet med projektet er at understøtte udviklingen og udbredelsen af fælles beslutningstagning – sammen om valg indenfor gynækologisk kræft.

Vi ønsker at introducere et implementeringspakkeforløb, som understøtter det nødvendige paradigmeskift for, at patienter og klinikere i højere grad er sammen om valg. For at illustrere den kliniknære integration vil vi udvikle, validere og implementere et beslutningsstøtteredskab til kvinder med tilbagefald af æggestokkræft.

Æggestokkræft er en lumsk sygdom, fordi den ofte bliver opdaget så sent, at kvinderne på diagnosetidspunktet har udbredt sygdom. Trods hård behandling med kirurgi og kemoterapi vil mange få tilbagefald af deres sygdom, og hvor behandlingen udelukkende er livsforlængende. Disse kvinder vil derfor ofte stå overfor en række ubesvarede spørgsmål om tilvalg og fravalg af forskellige behandlingsmuligheder, og valget af livsforlængende behandling er ofte kompleks.

Projektet sker i samarbejde med den nationale gruppe Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG), Onkologisk afdeling Århus Universitetshospital, Onkologisk afdeling Odense Universitetshospital og Onkologisk afdeling Vejle Sygehus, og endvidere er 3 patienter medlemmer af projektets styregruppe. Både udvikling og test af beslutningsstøtteredskabet samt implementeringstiltag vil foregå i tæt tilknytning til patienter og klinikere på tre sygehuse.

Projektet er 3-årigt og finansieret af Knæk Cancer midler 2017.

Se artikel om projektet her på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside

Kontaktperson: projektleder Karina Mølgaard Jensen, Center for Fælles Beslutningstagning

 

Link til referencer