CFFB

Projekt #18

Hudkræft i ansigtet, multidisciplinært team og beslutningsstøtte

Projekt ”Hudkræft i ansigtet, multidisciplinært team og beslutningsstøtte” har til formål gennem interview- og spørgeskemaundersøgelser blandt patienter og sundhedspersonale at belyse fælles beslutningstagning i det multidisciplinære ambulatorium, hvor patienter med kræft i ansigtet med deres pårørende mødes med specialister fra flere afdelinger for sammen at træffe beslutning om behandling.

Almindelig hudkræft er den mest udbredte kræftform i Danmark med godt 14.000 nye tilfælde om året og sygdommen udgør et voksende helbredsproblem. Hudkræft skyldes overvejende, at huden udsættes for ultraviolette stråler fra sollys og opstår derfor især de steder, som udsættes for mest sollys som f.eks. ansigtet.

Ved plastikkirurgisk sektion Vejle Sygehus udredes og behandles patienter med almindelig hudkræft. Afhængigt af kræftforandringernes omfang og placering er behandlingen enten operation eller strålebehandling, som varetages af onkologisk afdeling. Når kræftforandringerne er lokaliseret i ansigtet foregår udredning derfor ofte i tæt samarbejde mellem de to afdelinger samt øjenafdelingen, hvis kræftknuden sidder tæt på øjet.

For at lette forløbet for den enkelte patient og for at højne kvaliteten af samarbejdet mellem de involverede specialer samles specialister fra plastikkirurgisk, onkologisk og øjen-afdelingen som et multidisciplinært team til patientens første besøg i ambulatoriet.

Det giver de bedste muligheder for sammen at vurdere situationen og informere om de forskellige behandlingstilbud med deres fordele og ulemper. Patienten kan sammen med læger fra de relevante specialer træffe beslutning om, hvilken behandling den enkelte foretrækker eller ønsker at fravælge.

Vi ønsker i vores afdeling, at patienter oplever at være inddraget og understøttet i deres valg af behandling og at beslutningen er baseret på inddragelse af deres livssituation og personlige præferencer også i mødet med det multidisciplinære team.

 

Kontaktperson: Vibeke Koudahl, Specialeansvarlig overlæge, MD PhD, Plastikkirurgisk afdeling, Vejle Sygehus