CFFB

Projekt #4

Fælles dagsorden

Et af de beslutningsstøtteredskaber, vi er i gang med at teste, er 'Fælles Dagsorden', hvor patienten og lægen efter en samtale noterer, hvad de har talt om og aftalt i forhold til patientens behandlingsforløb. Formålet er at øge trygheden og undgå misforståelser, idet både patienten og lægen kan have svært ved at huske, hvad man talte om ved sidste samtale.

Normalt er patientjournalen den faglige dagsorden, som lægen har noteret som ekspert. Men journalen tager ikke højde for, hvad patienten bekymrer sig særligt om eller brænder for at få svar på. Det tager "Fælles dagsorden" højde for, når lægen og patienten efter en samtale sammen formulerer svaret på følgende fire spørgsmål:

  1. Det vigtigste vi har talt om i dag.
  2. Fælles beslutninger, vi har truffet i dag.
  3. Særlige opmærksomhedspunkter.
  4. Dagsorden for næste besøg.

Den fælles dagsorden for hvert besøg kan overføres til en appen 'Mit Forløb', så lægen og patienten til enhver tid kan se den fælles dagsorden for alle konsultationer. Patienten har også mulighed for at tilskrive egne kommentarer derhjemme.