CFFB

Vi udvikler støtteredskaber

Centerets hovedopgave er at iværksætte og implementere projekter for fælles beslutningstagning i klinisk praksis.

Vi udvikler, tester og evaluerer brugen af de såkaldte beslutningsstøtteredskaber.

I den indledende fase koncentrerer vi os om kræftbehandlingsområdet, som derfor bliver rollemodel for det videre arbejde med at implementere fælles beslutningstagning på andre sygdomsområder.

De fleste af de støtteredskaber, der allerede findes, håndterer kun én specifik beslutning som f.eks., hvorvidt en brystkræftpatient skal vælge at få fjernet brystet eller få en brystbevarende operation. Desuden findes de fleste af de eksisterende beslutningsstøtteredskaber kun på engelsk, og de passer ikke til den danske måde at gøre tingene på.

Center for Fælles Beslutningstagning vil oversætte og teste eksisterende, internationale  beslutningsstøtteredskaber og vil samtidig udvikle nye former for beslutningsstøtteredskaber - blandt andet to generiske typer.

Det ene redskab bliver en prototype, som kan bruges til at understøtte fælles beslutningstagning i en bestemt klinisk situation. Vi vil således udvikle en generisk skabelon, som kan udfyldes med information om enhver specifik beslutning. Det andet bliver et redskab - "fælles dagsorden", der gentagne gange kan bruges på nøgletidspunkter i et længere behandlingsforløb. Det vil skabe en fælles dagsorden for patienten og den sundhedsfaglige.

Ud over hovedopgaven med at udvikle beslutningsstøtteredskaber beskæftiger centeret sig med PROMs og kommunikation. 

Se en oversigt over nuværende projekter, eller klik ind og læs mere om hvert enkelt projekt i menuen til venstre.