CFFB

Høj kvalitet i behandlingen

Fælles beslutningstagning er et middel til at sikre høj kvalitet i behandlingen.

Især når det gælder kræftbehandling viser undersøgelser, at onkologer ofte ikke involverer patienter i beslutningerne i det ønskede omfang.

Generelt undervurderer klinikere patienternes ønske om at blive involveret i beslutninger om behandlingen. Derfor er det essentielt, at man som kliniker meget klart spørger patienterne, hvilken rolle de ønsker at spille i behandlingsforløbet.

Patientens præferencer spiller en rolle i behandlingen, når det f.eks. drejer sig om:

  • Hvilken behandling, patienten skal have, hvis der er et valg.
  • Hvorvidt patienten skal fortsætte en igangværende behandling
  • Hvorvidt patienten skal acceptere deltagelse i et klinisk forsøg
  • Hvorvidt patienten skal gentestes.
  • Hvordan patienten skal behandles for brystkræft i et tidligt stadie.
  • Hvorvidt patienten skal have en mere eller mindre aggressiv kræftbehandling.
  • Hvorvidt patienten skal have forebyggende strålebehandling.
  • Hvornår den aktive behandling skal stoppes.
  • Hvorvidt patienten skal behandles for prostatakræft i et tidligt stadie.


 Download

Video med Richard Wexler
CFFB

Video med Richard Thomson
CFFB

Video med Leonard Berry
CFFB