CFFB

Høj kvalitet i behandlingen

Regionalt Center for Fælles Beslutningstagning arbejder med patientinddragelse i form af fælles beslutningstagning mellem patient og behandler. Fælles beslutningstagning er en delmængde af det mere overordnede og generelle begreb patientinddragelse. Centret blev etableret i 2014 som en enhed på Sygehus Lillebælt som led i en øget indsats på området inden for hyppige kræftdiagnoser, som sygehuset udreder og behandler. Centret har oparbejdet klinisk erfaring og evidensbaseret viden omkring fælles beslutningstagning samt udviklet, afprøvet og evalueret beslutningsstøtteværktøjer, som kan støtte patient i at tage den rette beslutning under et behandlingsforløb.  

I januar 2019 besluttede Regionsrådet i Region Syddanmark at gøre Center for Fælles Beslutningstagning regionalt og udbrede arbejdet med fælles beslutningstagning til alle regionens sygehuse indenfor alle diagnoser.

Centeret arbejder for at styrke behandlingen på regionens sygehuse ved at inddrage patienterne i de beslutninger, der skal træffes under et behandlingsforløb. Med udgangspunkt i den allerede eksisterende viden omkring fælles beslutningstagning og i eksisterende værktøjer arbejder vi for at udbrede erfaringer og sikre succesfuld implementering i Region Syddanmark.

Implementering af fælles beslutningstagning i rutinemæssig praksis kan være udfordrende, fordi begrebet ofte misforstås, og fordi der kan være mangel på kompetencer og erfaring, tidsmangel, manglende beslutningsstøtteværktøjer til patienter og fagfolk, manglende ledelsesmæssig opbakning, kulturelle holdninger blandt sundhedsprofessionelle (og patienter) eller manglende strategi for implementering. Animationsfilm om Fælles Beslutningstagning

Video med Richard Wexler
CFFB

Video med Richard Thomson
CFFB