CFFB

Patienten og lægen har en fælles dagsorden

Et af de beslutningsstøtteredskaber, vi er i gang med at teste, er 'Fælles Dagsorden', hvor patienten og lægen efter en samtale noterer, hvad de har talt om og aftalt om patientens behandling.

Formålet er at øge trygheden og undgå misforståelser, idet både patient og læge kan have svært ved at huske, hvad de talte om ved sidste samtale.

Normalt er patientjournalen den faglige dagsorden, som lægen skriver som ekspert. Journalen tager ikke højde for, hvad patienten bekymrer sig særligt om eller er mest interesseret i at få svar på, men det tager "Fælles dagsorden" højde for:

Efter en samtale formulerer lægen og patienten sammen svarene på følgende spørgsmål:

  1. Det vigtigste vi har talt om i dag.
  2. Fælles beslutninger, vi har truffet i dag.
  3. Særlige opmærksomhedspunkter.
  4. Dagsorden for næste besøg.

Den fælles dagsorden for hvert besøg kan overføres til appen 'Mit Sygehus', så lægen og patienten til enhver tid kan se den fælles dagsorden for alle konsultationer. Patienten har også mulighed for at tilskrive egne kommentarer derhjemme.