CFFB

Generelt om BESLUTNINGSHJÆLPEREN

Vores BESLUTNINGSHJÆLPER™ er et væsentligt element i regionalt Center for Fælles Beslutningstagnings fokus på fælles beslutningstagning.

BESLUTNINGSHJÆLPEREN er udviklet med den hensigt at kunne skabe grundlag for det videre arbejde med fælles beslutningstagning og være en platform for de fremtidige beslutningsstøtteværktøjer, der bliver udviklet i Region Syddanmark.

Denne BESLUTNINGSHJÆLPER™ er udviklet med henblik på at den skal bruges under en samtale. Det betyder, at der er ting i den udviklede BESLUTNINGSHJÆLPER™, der er ”faste” eller obligatoriske – dvs. de kan ikke ændres. Dette er en beslutning, der afspejler, at de centrale kvalitetskriterier, som er beskrevet i IPDAS kriterierne, er indarbejdet i beslutningshjælperen.

Se videoer om BESLUTNINGSHJÆLPEREN her:

Film om BESLUTNINGSHJÆLPER™

Film om BESLUTNINGSHJÆLPER™ til klinikere