CFFB

Redskaber til at måle og undersøge graden af fælles beslutningstagning

Hvordan ved vi om der bliver anvendt fælles beslutningstagning i samtalen? Er der overensstemmelse mellem det observerede, patientens oplevelse af inddragelse og klinikerens oplevelse af at inddrage patienten? Til at måle og undersøge disse aspekter ved fælles beslutningstagning kan anvendes forskellige måleredskaber. Redskaberne kan anvendes alene og udelukkende belyse et enkelt aspekt eller kan kombineres i forhold til at få belyst flere aspekter på en gang.  

I Center for Fælles Beslutningstagning har følgende redskaber indgået i forskningsprojekterne samtidig med, at OPTION12 og LUP-løbende bliver anvendt som resultatmålinger i den regionale implementeringsproces. 

Klik på de enkelte måleredskaber for mere information: