CFFB

Spørgeskemaer til patienterne

For at måle på, om patienterne føler sig involveret i de beslutninger, som træffes om deres undersøgelser og behandling, har vi oversat et amerikansk udviklet skema: CollaboRATE.

Skemaet er oversat efter en instruks, som findes på CollaboRATEs hjemmeside og er valideret via interview med patienter.

Download vores danske versioner: Collaborate eller PEQ-spørgeskema

 

For at undersøge, om fælles beslutningstagning faktisk har fundet sted, kan man gøre brug af spørgeskemaet SDMQ9

Spørgeskemaet SDMQ9 er udviklet af tyske forskere til at måle i hvor høj grad patienter faktisk bliver inddraget i beslutningsprocessen. Skemaet er oversat til dansk og valideret af Ph.d. studerende Mette Hulbæk ved Sygehus Sønderjylland i samarbejde med Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital og Syddansk Universitet. 

Download den danske version her

Læs her publikation omkring test af skemaet