CFFB

CollaboRATE

Patientens perspektiv er et vigtigt element når kvalitetens af fælles beslutningstagning og dermed klinikerens tilgang til at inddrage patienten skal vurderes.  

Spørgeskema som målemetode

Til at måle patienternes oplevede grad af fælles beslutningstagning i samtalen kan anvendes CollaboRATE. CollaboRATE består af tre korte spørgsmål. Spørgsmålene skal afdække, hvorvidt patienterne oplevede, at der blev lyttet til deres behov og ønsker i den konkrete situation samt afdække, hvorvidt disse behov og ønsker aktivt blevet brugt i beslutningen. Det anbefales, at CollaboRATE anvendes umiddelbart efter samtalens afslutning for at minimere recall bias. 

Måleredskabet kan anvendes både til forskning og til mere rutinemæssig monitorering af behandlingskvalitet.

CollaboRATE er udviklet af en forskergruppe ved The Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice i USA, ledet af professor Glyn Elwyn. Center for Fælles beslutningstagning har med udgangspunkt i instrukser fra instituttet i Dartmouth oversat CollaboRate til dansk. Spørgeskemaet er desuden blevet sprogligt valideret igennem interview med patienter. Oversættelsen er ikke psykometrisk valideret.

Du er velkommen til at anvende den danske version af CollaboRATE (pdf) 

I hvilke typer samtaler?

CollaboRATE kan anvendes efter en samtale, hvor der er blevet truffet en beslutning om udredning, behandling eller pleje. Ligeledes kan redskabet anvendes efter en samtale mellem alle typer sundhedsprofessionelle og alle typer patienter. 

 

Hvis du vil vide mere

Du kan tilgå mere viden om CollaboRATE  på Glyn Elwyns hjemmeside (ekstern link).