CFFB

LUP-løbende

Patientens perspektiv er et vigtigt element, når kvalitetens af fælles beslutningstagning og dermed klinikerens tilgang til at inddrage patienten skal vurderes. 

 

Spørgeskema som målemetode

Til at måle patientens oplevede grad af fælles beslutningstagning kan LUP-løbende anvendes. Der udtrækkes - fra udvalgte patientkategorier - på nationalt plan et antal patienter, som har modtaget behandling på et af landets sygehuse, til at svare på spørgsmål om deres oplevelser på sygehuset, via Landspatientregistret (LPR).

Spørgeskemaet består af fælles nationale nøglespørgsmål, fælles regionale spørgsmål samt afdelingsspecifikke spørgsmål. Hver måned udsendes det elektroniske spørgeskema LUP-løbende, med undtagelse af august, september og oktober måned, hvor den Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed (LUP) foretages. LUP bliver gennemført af Center for Patientinddragelse (CPI) på vegne af de fem regioner.
Det er kun patienter, som har e-Boks, der kan modtage spørgeskemaet.

I forbindelse med implementeringen af fælles beslutningstagning, er der blevet føjet to ekstra spørgsmål til de regionale spørgsmål. Spørgsmålene skal sikre, at patienterne forholder sig til graden af fælles beslutningstagning i samtalen med den sundhedsprofessionelle. Spørgsmålene er:

  • Oplevede du, at der var flere/andre valgmuligheder som kunne have været valgt for din behandling, pleje eller undersøgelse?
  • Blev der gjort en indsats for at inddrage dine overvejelser om, hvad der er vigtigt for dig i beslutningen om, hvad der skal ske?

 

Hvis du vil vide mere

Du kan tilgå mere viden om den nationale LUP på Region Syddanmarks hjemmeside eller direkte på hjemmesiden Center for Patientinddragelse (CPI) (eksterne links).
Logoet er gengivet efter tilladelse fra Center for Patientinddragelse (CPI) (eksternt link).