CFFB

OPTION12

Graden af fælles beslutningstagning kan måles på flere måder. Det kan blandt andet være ud fra patient- pårørende oplevelser, et klinikerperspektiv eller ved at måle på graden af fælles beslutningstagning i samtalen mellem patienten og klinikeren. 

 

Observationer som målemetode

Både i centerets forskningsprojekter og i processen omkring implementering af fælles beslutningstagning er det væsentligt at kunne undersøge udviklingen i graden af fælles beslutningstagning i samtalen mellem kliniker og patient. Det aktuelt bedst egnede redskab til måling af graden af fælles beslutningstagning i samtalen er observationsredskabet OPTION12.

OPTION 12 består af 12 items, som gradueres på en 5-punkts skala (0-4, hvor 4 point er den højeste score). De 12 items repræsenterer alle et kerneelement i fælles beslutningstagning og kan udfolde sig forskelligt i samtalen.

Redskabet er udviklet af Professor Glyn Elwyn (Dartmouth College, US), Professor Adrian Edwards, Professor Kerry Hood, Dr Mike Robling (Cardiff University, UK), Dr Michel Wensing and Professor Richard Grol (Radboud University Medical Centre, Holland).

Der observeres på graden af Fælles Beslutningstagning, og ikke specifikt på deltagerne i samtalen. Fælles Beslutningstagning kan udspringe fra alle parter (kliniker, patient, pårørende) i samtalen og udvikle sig gennem den basale kommunikation. Der gives point uanset, hvordan og fra hvem af parterne de 12 items udspringer.  Du kan få mere information om redskabet på Glyn Elwyns hjemmeside (ekstern link)

 

I hvilke typer samtaler?

OPTION 12 kan bruges som observationsredskab i samtaler mellem alle typer sundhedsprofessionelle og alle typer patienter, så længe det er en samtale, hvor der skal træffes en beslutning om behandling, udredning, pleje eller andet relevant.

 

Hvis du vil vide mere

Under fanen ”I praksis” kan du bl.a. læse om, hvordan Regionalt Center for Fælles Beslutningstagning arbejder med anvendelsen af OPTION 12 i implementeringsprocessen.