CFFB

Regionale patientoplevelser - LUP-løbende

Patientens perspektiv er et vigtigt element når kvalitetens af fælles beslutningstagning og dermed klinikerens tilgang til at inddrage patienten skal vurderes.  

 

Spørgeskema som målemetode

Til at måle patientens oplevede grad af fælles beslutningstagning kan LUP-løbende anvendes. Hver måned udvælges ca. 20.000 patienter som har modtaget behandling på et af regionens sygehuse til at svare på spørgsmål om deres oplevelser på sygehuset. I forbindelse med implementeringen af fælles beslutningstagning, er der blevet tilføjet to ekstra spørgsmål til det eksisterende spørgeskema. Spørgsmålene skal sikre, at patienterne forholder sig til graden af fælles beslutningstagning i samtalen med den sundhedsprofessionelle. Spørgsmålene er:

  • Oplevede du, at der var flere/andre valgmuligheder som kunne have været valgt for din behandling, pleje eller undersøgelse?
  • Blev der gjort en indsats for at inddrage dine overvejelser om, hvad der er vigtigt for dig, i beslutningen om hvad der skal ske?

 

I hvilke typer samtaler?

LUP-Løbende kan anvendes efter en samtale, hvor der er blevet truffet en beslutning om behandling, udredning eller pleje. Ligeledes kan redskabet anvendes efter en samtale mellem alle typer sundhedsprofessionelle og alle typer patienter. 

 

Hvis du vil vide mere

Du kan tilgå mere viden om LUP-løbende på Region Syddanmarks hjemmeside (ekstern link)