CFFB

SDM Process_4

Når graden af fælles beslutningstagning skal måles, er det vigtigt at have fokus på, i hvilken udstrækning patienten oplevede at være involveret i beslutningsprocessen.   

 

Spørgeskema som målemetode

Til at måle, i hvilken udstrækning patienten oplevede at være involveret i beslutningsprocessen, kan anvendes SDM Process_4. SDM Process_4 består af fire spørgsmål, hvor fokus er på centrale elementer i fælles beslutningstagning: Fordele og ulemper ved de enkelte valgmuligheder samt patientens præferencer. Det anbefales, at SDM Process_4 anvendes umiddelbart efter samtalens afslutning for at minimere recall bias. 

Måleredskabet kan anvendes både til forskning og til mere rutinemæssig monitorering af behandlingskvalitet.

SDM Process_4 er udviklet af en forskergruppe ved The Massachusetts General Hospital, Boston, USA, ledet af professor Karen R Sepucha. Spørgeskemaet er oversat til dansk og sprogligt valideret af læge og Ph.d stud. Stine Rauff Søndergaard i samarbejde med Cand. scient san. Louise Baad Ellekjær og Center for Fælles Beslutningstagning. Oversættelsen er ikke psykometrisk valideret.

Du er velkommen til at anvende den danske version af SDM Process_4 (pdf)

I hvilken type samtale?

SMD Process_4 kan anvendes efter en samtale, hvor der er blevet truffet en beslutning om udredning, behandling eller pleje. Ligeledes kan redskabet anvendes efter en samtale mellem alle typer sundhedsprofessionelle og alle typer patienter. 

 

Hvis du vil vide mere

Ønsker du at vide mere om SDM Process_4 kan du søge mere viden ved Health Decision Sciences Center (ekstern link)

For mere viden om den danske oversættelse er du også velkommen til at kontakte Stine Rauff Søndergaard.