CFFB

SDM-Q-9 & SDM-Q-Doc

Når fælles beslutningstagning anvendes som metode i samtalen med patienten, er der en række trin, som klinikeren skal igennem.

Patienten skal informeres om, at der skal træffes et valg, og i samarbejde med klinikeren finde frem til det valg, der passer bedst til patientens præferencer. Det kræver, at klinikeren informerer patienten om de enkelte valgmuligheder, samt hvilke fordele, ulemper og risici, der er. Ligeledes skal klinikeren inddrage patientens præferencer i forhold til den givne situation og sikre sig, at præferencerne kommer i spil, når den endelige beslutning skal træffes.

At undersøge, hvorvidt fælles beslutningstagning reelt har fundet sted, og i hvor høj grad patienten har været inddraget i beslutningsprocessen, er derfor et vigtigt element, når effekten af fælles beslutningstagning skal vurderes.  

 

Spørgeskema som målemetode

Til at undersøge om fælles beslutningstagning reelt har fundet sted, kan man gøre brug af spørgeskemaerne SDM-Q-9 og SDM-Q-Doc. Spørgeskemaerne består af ni udsagn, hvor fokus er på de centrale elementer i fælles beslutningstagning. De undersøger henholdsvis patientens og klinikerens perspektiv i forhold til graden af inddragelse i beslutningsprocessen.

Spørgeskemaerne er udviklet af en gruppe af forskere ved The University Medical Center Hamburg - Eppendorf. SDM-Q-9 er siden oversat til dansk og valideret af Sygehus Sønderjylland, Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital og Syddansk Universitet. Download den danske version her (pdf). SDM-Q-Doc er endnu ikke oversat til dansk. 

Måleredskabet kan anvendes både til forskning og til mere rutinemæssig monitorering af behandlingskvalitet.

I hvilken type samtale?

SMD-Q-9 og SDM-Q-Doc kan anvendes efter en samtale, hvor der er blevet truffet en beslutning om udredning, behandling eller pleje. Ligeledes kan redskabet anvendes efter en samtale mellem alle typer sundhedsprofessionelle og alle typer patienter. 

 

Hvis du vil vide mere

Ønsker du mere viden om udviklingen og anvendelsen af SDM-Q-9 og SDM-Q-Doc kan du tilgå dette på hjemmesiden Patient-als-Partner (ekstern link).

Ønsker du at vide mere om oversættelsen af den danske version, kan du tilgå publikationen her (ekstern link). Har du yderligere spørgsmål, kan du rette henvendelse til Mette Hulbæk, Sygehus Sønderjylland: mette.hulbaek@rsyd.dk