CFFB

Cathrine Lundgaard Riis

Cathrine Lundgaard Riis er ph.d.-studerende ved Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet og læge på onkologisk afdeling, Vejle sygehus.

Siden 2016 har Cathrine Lundgaard Riis arbejdet på et ph.d.-projekt, der overordnet har til formål at optimere opfølgningen af kvinder behandlet for brystkræft. Dette gøres blandt andet ved at involvere patienterne i, hvor ofte de ønsker at komme i ambulatoriet samt at screene for individuelle behov igennem brug af elektroniske spørgeskemaer.

Projektet forventes afsluttet med udgangen af 2019.


Brystkræft • Optimeret opfølgning • Patient rapporterede outcomes • Senfølger • Onkologi