CFFB

Charlotte Hald Fausbøll

Charlotte Hald Fausbøll har igennem hele sin professionelle karriere og uddannelsesforløb arbejdet med sundhedsfremme og optimering af tilbud og indsatser inden for det sundhedsfaglige område.  Charlotte har ekspertise indenfor koordinering og udvikling af processer og arbejdsgange samt implementering og effektmålinger.

Charlotte er uddannet sygeplejerske/sundhedsplejerske samt Cand.scient.san. Hun har siden starten af 2018 arbejdet med fælles beslutningstagning, hvor hun har været ansvarlig for implementering af BESLUTNINGSHJÆLPER™ på OUH, onkologisk afdeling. Charlotte blev ansat i Center for Fælles Beslutningstagning marts 2019. Hendes hovedopgave er at udvikle beslutningsstøtteværktøjer i samarbejde med sundhedsprofessionelle og fungere som den understøttende ekspert.


Specialist i beslutningsstøtteværktøjer • Planlægning • koordinering og implementering af udviklingsprocesser • Metoder til forbedringsprocesser i sundhedssektoren • Undervisning i BESLUTNINGSHJÆLPER™ • Bred teoretisk baggrund kombinereret med indgående praktisk erfaring i sundhedssektoren