CFFB

Karina Mølgaard Jensen

Karina Mølgård Jensen er projektsygeplejeske og er ansat som projektleder på sammen om valg – et trygt forløb for den gynækologiske kræftpatient, som foregår på tre onkologiske afdelinger på Odense Universitetssygehus, Aarhus Universitetssygehus og Vejle sygehus. Her er hovedopgaven at facilitere implementeringsprocessen af fælles beslutningstagning.

Karina er involveret i afprøvning samt evaluering af beslutningshjælperen, samt indsamling af forsknings- og forbedringsdata med henblik på at kunne fremme implementeringen på de tre matrikler med afsæt i de enkeltes arbejdsgange.

Projektet bidrager sammen med centerets øvrige aktiviteter til øget viden og udvikling af metoder til brug i implementering af fælles beslutningstagning.  Karina har tidligere arbejdet med fælles beslutningstagning i et medicinsk ambulatorium, hvor hun har fået klinisk erfaring med brug af fælles beslutningstagning samt brug af beslutningsstøtteværktøjer.


Implementering af fællesbeslutningstagning • Sammen om valg - et trygt forløb for den gynækologiske kræftpatient • Dokumentation af fællebeslutningstagning • Kollegial feedback i forhold til fællesbeslutningstagning