CFFB

Karina Mølgaard Jensen

 

Karina Mølgaard Jensen har siden 1. oktober 2020 været ansat i stillingen som implementeringskonsulent for kræftområdet i Regionalt Center for Fælles Beslutningstagning, Sygehus Lillebælt.

Hendes hovedopgave er at understøtte implementering og forankring af fælles beslutningstagning i de kliniske afdelinger med fokus på kræftforløb.

Desuden indgår hun sammen med implementeringskonsulenter ansat på de øvrige sygehuse i Region Syddanmark i et fagligt netværk med fokus på udvikling af strategier for implementeringsarbejdet samt redskaber og metoder til sparring omkring den praktiske udførelse af implementerings- og forbedringsarbejdet på de respektive sygehuse.

Karina har en baggrund som sygeplejerske og kommer fra en stilling som projektleder på et forsknings- og implementeringsprojekt indenfor fælles beslutningstagning på tre onkologiske afdelinger. Derudover har hun tidligere arbejdet med fælles beslutningstagning i et medicinsk ambulatorium, hvor hun har fået klinisk erfaring med brug af fælles beslutningstagning samt brug af beslutningsstøtteværktøjer. Karina har desuden været udviklings- og afdelingssygeplejerske på en medicinsk sengeafdeling.


Implementering af fællesbeslutningstagning • Nøgleperson i kræftforløb