CFFB

Karina Olling

Karina Olling har arbejdet med fælles beslutningstagning siden 2014, først i Onkologisk Afdeling på Vejle Sygehus, og dernæst i Center for Fælles Beslutningstagning. Karina har ledet flere af centerets forskningsprojekter og har på samme tid taget Den Nordiske Forbedringsagent uddannelse, således at hun både har kompetencer og viden om den forskningsmæssige side af fælles beslutningstagning, såvel som forbedrings- og kvalitetsarbejde.

Karina Olling har indgående indsigt i Center for Fælles Beslutningstagnings hidtidige arbejde og tiltrådte d. 1. januar som daglig leder af Regionalt Center for Fælles Beslutningstagning. Udover at få de organisatoriske og ressourcemæssige ender til at nå sammen i det regionale center og være spillende træner for centerets medarbejdere, deltager hun også selv i det kliniske implementeringsarbejde af fælles beslutningstagning.


Specialist i Fælles Beslutningstagning • Regionalt Center for Fælles Beslutningstagnings aktiviteter og metoder • Forbedringer i Sundhedsvæsenet • Metoder til implementering • fastholdelse og spredning af fælles beslutningstagning • Foredrag om fælles beslutningstagning