CFFB

Lone Grene

Lone Grene har siden 1. august 2019 været ansat i stillingen som lokal implementeringskonsulent for fælles beslutningstagning på Sydvestjysk Sygehus.

Hendes hovedopgave er at understøtte implementering og forankring af fælles beslutningstagning på de kliniske afdelinger på Sydvestjysk Sygehus i samarbejde med overlæge, Christina Sejthen Sorknæs, som er ansat i en identisk stilling pr. 1.juni 2019.

Desuden indgår hun sammen med  implementeringskonsulenter ansat på de øvrige sygehuse i Region Syddanmark i et fagligt netværk med fokus på udvikling af strategier for implementeringsarbejdet, redskaber og metoder til sparring omkring fælles beslutningstagning.

Lone Grene har en baggrund som sygeplejerske indenfor medicinske samt kirurgiske specialer. Lone har arbejdet både som specialesygeplejerske og daglig koordinator indenfor kirurgi, palliation samt urologi. Hun har desuden været afdelingssygeplejerske for henholdsvis en medicinsk og en kirurgisk/palliativ sengeafdeling gennem de sidste 3 ½ år. Hun har taget en fuld diplomuddannelse i ledelse, og flere diplomkurser i kvalitet og forbedringsarbejde. Lone har siden 2016 været medlem af sygehusets forretningsudvalg for kvalitet med Direktionen. Lone Grene skal sideløbende med arbejdet med fælles beslutningstagning på Sydvestjysk Sygehus, arbejde som udviklingssygeplejerske i kirurgisk område.


Fælles Beslutningstagning • Kvalitetsudvikling • Forandringsledelse • Kompetenceudvikling • Implementering