CFFB

Margit Søgaard Jakobsen

Margit Søgaard er projektsygeplejerske ved Center for Fælles Beslutningstagning.

Siden efteråret 2016 har hun været tovholder på læge, Ph.D. stud. Anette Kargo’s Ph.D.  projekt:  PROMova - ”Individualiseret opfølgning af patienter behandlet for æggestokkræft baseret på PROM – patient rapporterede oplysninger og fælles beslutningstagning.”  Formålet med dette projekt er at sætte fokus på kvindernes egne behov og præferencer, når de overgår til opfølgningsforløbet (for yderligere oplysninger se projekt 7 på projektoversigten).

Margit er desuden del-projektleder på projektet: ”Sammen om valg - Hvordan fælles beslutningstagning mellem patienter med tyk-/endetarmskræft og sundhedsprofessionelle kan blive til gavn for begge parter”, hvilket er et implementeringsprojekt i samarbejde med Rigshospitalet og Odense Universitetets Hospital. Projektet er 3-årigt og finansieret af Kræftens Bekæmpelse (for yderligere oplysninger se projekt 17 på projektoversigten)

Projektet bidrager sammen med de øvrige aktiviteter i centeret til øget viden og metoder til brug i implementering af fælles beslutningstagning i den kliniske praksis og dagligdag.


Del-projektleder ”Sammen om valg” • Dokumentation af fælles beslutningstagning • Implementering af fælles beslutningstagning • Kollegial feedback i relation til fælles beslutningstagning • PROM – patient rapporteret oplevelser