CFFB

Om Os

Center for Fælles Beslutningstagning arbejder med en praktisk tilgang til begrebet ‘fælles beslutningstagning. Vores opgave er, at forske i og implementere fælles beslutningstagning i den kliniske praksis gennem samarbejde med patienter, klinikere og beslutningstagere.

Centret har eksisteret i 7 år og har i de første år arbejdet med en forskningsbaseret tilgang for at indsamle evidensbaseret viden om effekterne af fælles beslutningstagning i en dansk kontekst.
Siden 2019 har vi haft til opgave at implementere fælles beslutningstagning på alle sygehusenheder og i psykiatrien i hele Region Syddanmark.

Målet er, at Regionens patienter oplever et bedre, tryggere og mere oplyst behandlingsforløb under deres sygdom. Gennem bedre og mere inddragelse af vores patienter i de beslutninger, som skal træffes under et behandlingsforløb, er det målet at patienterne føler sig inddraget i beslutninger om deres behandling og pleje i Region Syddanmark. 

Arbejdet med fælles beslutningstagning bunder i, at sygdomsbehandling- og pleje både nationalt og internationalt er under forandring. Flere og flere ønsker at vide mere om deres muligheder for behandling. De ønsker forståelig information, de ønsker at blive hørt, og de ønsker at have indflydelse på deres behandling.

Center for Fælles Beslutningstagning arbejder for, at den måde at møde patienterne på bliver en selvfølgelig del af kulturen i sundhedsvæsenet. Du kan læse mere i programplanen for 2020-2025. Læs programplanen for centeret (eksternt link).

 
Centerets programplan 2020-2025

Download programplan DK (pdf)

 Centerets programplan 2015-2020

Download programplan DK (pdf)

Download programplan UK (pdf)