CFFB

Designskolen Kolding

På Designskolen Kolding er velfærd og velvære et vigtigt strategisk område. Skolen arbejder med både akademiske designmetoder og designbaserede red­skaber med det formål at finde håndgribelige løsninger på virkelighedens komplekse problemstillinger i tæt samarbejde med brugerne.

Et eksempel på, hvordan vi arbejder med at finde løsninger er projektet "Patientdemokrati", hvor spørgsmålet er: "Hvordan gør vi den svære samtale lidt lettere og mere forståelig, så patienten - uanset social baggrund - rent faktisk selv er med til at tage stilling til, hvilken behandling der er bedst?

Designskolen Kolding har været med i udviklingen af BESLUTNINGSHJÆLPERTM, som er det beslutningsstøtteværktøj centeret anvender til implementeringen af fælles beslutningstagning.