CFFB

Forskningsenheden for Almen Praksis

Forskningsenheden for Almen Praksis har igennem mange år arbejdet med at bibringe forskningsbaseret indsigt i sundhedspersonalets og patienters valg af udredning, behandling og rehabilitering.

Enheden har kompetencer blandt andet inden for antropologi, sundhedsøkonomi, klinisk forskning ogforskning i kvalitetsudvikling i sundhedsvæsnet.

Odense Risk Group (ORG), der især arbejder med risikokommunikation, er en fast forankret gruppe ved forskningsenheden.

Et særligt fokusområde er patientforløb - ikke mindst de udfordringer der er ved overgangen mellem den primære og den sekundære sundhedssektor.

Forskningsenheden for Almen Praksis er dannet i et samarbejde mellem Syddansk Universitet og en ekstern forskningsenhed finansieret af Forskningsfonden for Almen Praksis

Med i styregruppen for Center for Fælles Beslutningstagning er herfra: Jens Søndergaard, forskningsleder, professor og Jesper Bo Nielsen, professor