CFFB

Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse er Danmarks største sygdomsbekæmpende forening med fokus på kræftforskning, patientstøtte og forebyggelse.

I en årerække har Kræftens Bekæmpelse arbejdet for at fremme kræftpatienters oplevelse af og inddragelse i sundhedsvæsenets indsats, bl.a. ved at belyse kræftpatienters perspektiv igennem den landsdækkende Barometerundersøgelse.

Som partner i Center for Fælles Beslutningstagning arbejder Kræftens Bekæmpelse for, at beslutninger om behandling og forløb træffes i overensstemmelse med principperne om fælles beslutningstagning. Dvs. hviler på et samarbejde mellem patient og sundhedsfaglig, der er baseret på, at patienten er relevant informeret om forskellige behandlingsmuligheder og relaterede helbredsgevinster og bivirkninger. Det er især vigtigt i beslutninger, der er afgørende for den enkelte patientens overlevelse og livskvalitet.

I dag er behandling for kræft forbundet med stadig flere og mere komplekse behandlingsmuligheder, hvor forskelle i resultat målt i forhold til overlevelse, livskvalitet og patienttilfredshed er langt fra entydige. Kræftens Bekæmpelse ser det derfor som en central opgave at fremme patienters inddragelse i beslutninger, der har betydning for deres helbred og livssituation.

I tilknytning til Center for Fælles Beslutningstagning har Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med Vejle Sygehus udarbejdet programplanen for ’Patienternes Kræftsygehus’. Formålet er at udvikle Vejle Sygehus til et patientcentreret kræftsygehus.

Med i styregruppen for Center for Fælles Beslutningstagning er herfra: Janne Lehmann Knudsen,
kvalitetschef, overlæge, Ph.D og Mette Marianne Vinter, kvalitetskonsulent