CFFB

Organisation

Center for Fælles Beslutningstagning startede som en forskningsindsats på Sygehus Lillebælt. Centeret har til opgave at sikre vidensindsamling og opbygning af kompetencer og uddannelse på tværs i regionen. Centerets fysiske tilstedeværelse er på Vejle Sygehus - En del af Sygehus Lillebælt. Implementeringskonsulenterne placeret på tværs af hele regionen på alle sygehuse og i Psykiatrien. Ligeledes har centeret tilknyttet en flok Ph.d. studerende, som lederen af centeret vejleder. 

Den nuværende organisering af centeret er opdelt i to. 

Regional Styregruppe: 
Den regionale styregruppe er sammensat af direktionsrepræsentanter for hvert af de fem sygehuse, en repræsentant fra Koncerndirektionen i Region Syddanmark til at varetage de regionale interesse samt fem patient- og pårørenderepræsentanter. Herudover deltager centerlederen sammen med centerets daglige leder. Styregruppen refererer til Koncernledelsesforum i Regionen. 

Advisory Board: 
Centeret har et internationalt Advisory Board tilknyttet i relation til forskningen bestående af 11 medlemmer med national og international ekspertviden inden for fælles beslutningstagning. Derudover, deltager to patient- og pårørenderepræsentanter samt centerlederen og centerets daglige leder. Advisory Boardet bidrager med adgang til den nyeste viden og erfaring på nationalt og internationalt niveau, hvilket bidrager til udbredelsen af fælles beslutningstagning.