CFFB

Patient- og Pårørenderådet

Med etablering af rådet ønsker direktion og afdelingsledelser på Sygehus Lillebælt en stærkere direkte involvering og dialog med patienter og pårørende i forandringsprocesser og den løbende udvikling af sygehusets aktiviteter inden for kræftområdet.

Rådet skal bidrage til at sikre, at patienter og pårørende bliver hørt og får medindflydelse. Ved at kombinere patienters og pårørendes viden og erfaringer med de professionelles forskningsbaserede og faglige viden opnår vi et bredere grundlag for beslutninger og løsninger på alle niveauer. Patient- og Pårørenderådet er et rummeligt og fordomsfrit forum med plads til forskellighed, mangfoldighed og konstruktiv dialog.

Patient- og Pårørenderådet på Vejle Sygehus er en del af programmet ”Vejle Sygehus – Patienternes Kræftsygehus”.

Rådet ledes af et formandskab bestående af patient: Mona Petersen.

Med i styregruppen for Center for Fælles Beslutningstagning er herfra: Mona Petersen og Birgit Legarth medlemmer af Patient- og Pårørenderådet for kræft­patienter på Sygehus Lillebælt.
"Det er fantastisk at opleve den lydhørhed, der er fra fagfolkene. Vi er fuldstændig lige, når vi er der, og det er ikke bare facade. Vi mærker virkelig viljen til at bruge vores input, gode råd og andre vinkler på tingene." 

Mona Petersen, kræftpatient, formand for Patient- og Pårørenderådet på Vejle Sygehus