CFFB

Det sunde sygehus - personcentreret behandling, pleje og omsorg

Den 6. december 2018 afholdes endnu engang Vejlesymposium under overskriften "Det sunde sygehus - Personcentreret behandling, pleje og omsorg".

Hvad indebærer det at forholde sig personcentreret til patienten, og er der tid og rum til det? Hvilke muligheder og udfordringer gør sig gældende i den kliniske praksis? Hvad skal der til, og hvad skal gøres anderledes?

Disse spørgsmål har symposiets oplægsholdere beskæftiget sig indgående med og skrevet om i artikler og bøger. De har fremsat væsentlige bud på, hvad en ny og bedre fremtid skal omfatte, for at det giver mening at tale om personcentreret behandling, pleje og omsorg.

Se hele programmet her

Tilmelding senest 1. oktober på www.vejlesymposier.dk